Är PVC-fönster ett miljövänligt alternativ?

Är PVC-fönster ett miljövänligt alternativ?

Huruvida PVC-fönster skulle vara ett miljövänligt alternativ eller inte är för de flesta svårt att säga på rak arm. Samtidigt som de tillverkas utav plast (vilket anses vara mer miljöfarligt än till exempel trä), så håller det väldigt länge och kräver mycket lite underhåll. Att sköta underhåll av något tär även det på miljön, givetvis. […]

Anlägg en skolträdgård – tips för lärare att få in odling i klassrummet

Anlägg en skolträdgård – tips för lärare att få in odling i klassrummet

Att anlägga en skolträdgård är ett bra och roligt sätt att få in odling och miljötänk i undervisningen. När barnen själva får se vad som ingår i hela processen att framställa grönsaker och frukter är det exempelvis enklare att föra en diskussion om hållbar konsumtion och hållbart lantbruk på lektionerna. Även på hemkunskapen kan skolträdgården […]

TCO – miljömärkning för IT-produkter

TCO – miljömärkning för IT-produkter

TCO Certified är en global certifiering som visar att IT-produkter har tillverkats på ett hållbart sätt med så lite slitage på miljön som möjligt. Det handlar om produkter som bärbara datorer, stationära datorer, bildskärmar, smarta mobiltelefoner, projektorer och headsets med mera. Med vägledning av TCO Certified kan organisationer över hela världen göra kloka val och […]

Svanen – Nordens mest kända miljömärke

Svanen – Nordens mest kända miljömärke

Den streckade grönvita svanen är Nordens officiella miljömärke och de nordiska ländernas officiellt mest kända miljömärkning. Nordiska ministerrådet bestämde sig för att satsa på Svanen för drygt 25 år sedan. Inget företag och ingen organisation är tvingad att använda Svanen. Märkningen är helt frivillig. Tanken är att olika aktörer i samhället ska se den som […]

Så får du in miljötänket i klassrummet

Så får du in miljötänket i klassrummet

Vi som lever nu har ett tungt ansvar på våra axlar för att rädda jordklotet. Ett stort ansvar vilar redan på de yngstas axlar. Barnen som ska ta över klimathotet efter tidigare generationer. Vi som är vuxna i dag kan hjälpa barnen genom att föra in mer av miljöfrågorna i klassrummen redan i dag. Vi […]

MSC – miljömärket för fisk

MSC – miljömärket för fisk

Marine Stewardship Council förkortas MSC och är ett väl känt och omfattande certifieringssystem för att främja hållbart fiske. Du känner säkert igen MSC:s miljömärke, ett ovalt blått märke med en fisk i vita konturer. Det här certifierings- och miljömärknings-programmet jobbar efter visionen att vi ska ha hav med ett myllrande liv. MSC finns till för […]

Krav – det mest kända miljömärket för mat

Krav – det mest kända miljömärket för mat

Den gröna KRAV-symbolen är en kändis bland märkningar på förpackningarna i svenska matbutiker. Märkningen visar att ett livsmedel eller en annan vara är producerat på ett ekologiskt sätt med höga krav på omsorg om klimatpåverkan, djurs och människors hälsa samt socialt ansvar. KRAV-märket bär en grön färg och det är en signal om att KRAV-produkter […]

FSC – miljömärkning för skogen

FSC – miljömärkning för skogen

FSC, Forest Stewardship Council arbetar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt skogsbruk runt om i världen. Du har säkert sett FSC:s miljömärke med just bokstäverna FSC intill en trädsymbol. Den finns inom traditionellt skogsbruk likväl som på varor i den dagliga handeln – allt från trädgårdsmöbler, till flyttkartonger och grillkol kan i dag […]