TCO – miljömärkning för IT-produkter

TCO-märkt smarttelefon

TCO Certified är en global certifiering som visar att IT-produkter har tillverkats på ett hållbart sätt med så lite slitage på miljön som möjligt.
Det handlar om produkter som bärbara datorer, stationära datorer, bildskärmar, smarta mobiltelefoner, projektorer och headsets med mera.

Med vägledning av TCO Certified kan organisationer över hela världen göra kloka val och ställa krav, både miljömässiga och sociala, på IT-varor.
Kraven kan handla om hur IT-produkter tillverkas och därmed bidra till en mer miljövänlig produktion med ett hållbarhetsperspektiv i fokus som kopplas direkt till IT-produkterna.

Hela livscykeln spelar roll

Under till exempel en dators liv så finns det flera aspekter som spelar roll för hur datorn påverkar miljön. Till att börja med spelar förstås tillverkningen roll. Det går att tillverka datorer med mer eller mindre miljövänliga metoder. Hur har råvarorna kommit till? Det är en aspekt att ta hänsyn till. Vilka kemikalier och eventuellt andra skadliga ämnen används för att skapa den nya datorn?

När datorn väl är tillverkad så spelar det roll hur mycket ström den drar – energisnåla datorer är naturligtvis mer miljövänliga än de som drar mycket ström. Till sist handlar det också om hur mycket som går att återvinna av en dator när den väl är förbrukad. Det här är aspekter som går att väga in på de andra IT-produkterna också, alltså bildskärmar, headsets och så vidare.

Varje vara certifieras för sig

Genom att välja varor som är TCO-certifierade kan organisationer vara säkra på att deras val är bra för miljön.

TCO Cerfified är det mest omfattande miljömärkningssystemet för IT-produkter som finns på marknaden – med en obunden tredje part som granskar trovärdigheten.

TCO-märkta datorskärmar

Viktigt att veta är att TCO Certified är en produkt-certifiering. Det är inte en certifiering som omfattar ett helt varumärke i sin helhet. Det betyder att om en vara, till exempel en dator är certifierad, är inte alla datorer från samma varumärke certifierade.

TCO-märkningen var tidigare en märkning för IT-produkter som med tiden utvecklats vidare till det som i dag går under namnet TCO Certified.

Det var från början fackförbundet Tjänstemännens centralorganiation som skötte och utvecklade standarnden. De startade 1998. I dag är TCO Certifed alltså en internationell standard för organisationer i olika länder.

Med forskning som stöd

TCO Certified arbetar med en tredjeparts hållbarhetscertifiering, som nämndes tidigare. Det betyder alltså att det är en helt utomstående part, inte den som säljer eller den som köper varan, som granskar att innehållet i certifieringen är trovärdig.

TCO Certified har vetenskapliga rön i ryggen. Märkningen uppfyller de krav som finns i standarden ISO 14024 miljömärkning typ 1. Det betyder att utvecklingen av kraven grundas på vetenskapliga principer och har med sig intressenter och experter som är oberoende. Processen kring certifieringen sker öppet.

Samtliga IT-produkter som blir certifierade måste uppfylla alla krav och testas av den oberoende tredje parten. Det gäller allt från produkttekniska krav likväl som certifierings-systemets krav på socialt ansvar under tillverkningen.

Det här har med trovärdigheten att göra. Uppföljning av kraven är det som borgar för att certifierade organisationer får verifiera att de organisationerna verkligen följer de krav som ställs inom TCO Certified.