Ekologiskt jordbruk – ekoböndernas märkning inom EU

Rapsfält - ekologiskt jordbruk

Inom den Europeiska unionen, EU, finns ett eget miljömärke som visar att ett livsmedel kommer från ett ekologiskt jordbruk. Du känner igen det gröna märket genom att det symboliseras av ett vitt blad, eller sädesslag som formas av vita stjärnor.

Europeiska bönder som väljer att certifiera sin produktion enligt EU:s regler måste alltså leva upp till en rad krav som unionen ställer. I sin tur har bönderna möjlighet att sälja sina ekologiskt framställda varor till kunder som vill köpa just ekologiskt mat.

EU:s krav på ekobönderna

För att en lantbrukare ska få använda EU-märket ska hon eller han till exempel nyttja ekologiskt utsäde. Lantbrukaren ska variera växtföljden på sina åkrar och får inte använda sig av mineralgödsel, alltså konstgödsel som inte är naturligt.

Jordbrukaren får inte heller ha kemiska bekämpningsmedel i sina grödor eller genetiskt modifierade organismer i framställningen av livsmedel.

Bönder med djur ska se till att djuren i första hand blir utfodrade med ekologiskt foder från den egna gården. Då kan de kallas för ekologiska djur. Men då krävs också att djuren får möjlighet till att gå utomhus. Ekologiska djur ska också få möjlighet att beta utomhus på naturligt bete.

Kombinationer av olika miljömärken

Lantbrukare, till exempel i Sverige, kan välja att kombinera EU:s gröna märke för ekologiskt jordbruk med andra miljömärkningar som till exempel KRAV-märket.

Det är ganska vanligt att lantbrukare gör det för att bevisa att de har tillverkat maten som säljs i butiken på ett miljövänligt sätt som också tar social hänsyn.

KRAV-märket handlar både om att slita så lite som möjligt på miljön, men det handlar också om att lantbrukare som använder KRAV-märket tar ansvar för att deras medarbetare har schyssta arbetsvillkor. Det ska gälla alla på gården, såväl fast anställd personal som vikarier och volontärer.

Ibland kanske du som konsument undrar varför det finns flera likande miljömärken på varorna där du köper din mat? Du kan till exempel hitta en förpackning med bröd som både bär EU-märket och just KRAV-märket.

Det är alltså för att tillverkaren av brödet (eller till exempel jordbrukaren bakom den aktuella varan) vill gå steget längre än vad EU gör i sina kriterier för ekologiskt jordbruk. Genom att kombinera olika märken kan också den sociala aspekten vid svenska jordbruk vägas in på ett mer omfattande sätt.

Genom att använda båda märkena vill tillverkaren/jordbrukaren visa att man arbetat hårdare än vad EU kräver. Man har alltså gjort en ännu bättre vara utifrån olika miljökrav och sociala krav. Bonden har följt striktare regler helt enkelt.

Alla bönder inom EU som vill kalla sig ekologiska bönder och måste dock leva upp till unionens kriterier för att få bära EU-märket på sina varor. Sen är det frivilligt att gå steget längre och dessutom kvalificera sig för att bära ytterligare miljömärkningar på sina produkter.

Natur och djur sköts på ett klokt sätt

I princip all ekologisk produktion drivs av att nyttja naturens resurser på ett hållbart sätt. Det gäller såväl energi, mark och vatten. Ekologisk produktion ska också bidra till att bibehålla en stor biologisk mångfald. Den ska också ha en hög ambition när det djuren – ekoböndernas djur ska må bra!

Ekobönder med djur måste ha dokumenterad kunskap om djurskydd och djurens hälsa. Sjukdomar hos djuren ska förebyggas genom att bonden väljer lämpliga metoder att sköta djuren och ger dem bra mat. Djur hos ekobönder ska också få leva så naturligt som möjligt. Inte bara vistas inomhus.