Vad kan vi göra?

Alla pratar om växthuseffekten, men vad kan egentligen göra som privatperson? Växthuseffekten.se redovisar här åtta punkter om vad man kan göra för att dra sitt strå till stacken. Enkla handfasta råd som tillsammans kan göra mycket.

  1. Minska utsläppen av koldioxid. Promenera, använd kollektivtrafik eller cykla istället för att ta bilen till jobb och fritidsaktiviteter. Om du ändå måste ta bilen så kanske det går att få ihop en bilpool tillsammans med grannarna? Köp lokalt producerade livsmedel, minskade transporter ger minskade utsläpp av koldioxid.
  2. Spara på elen. Stäng av tv, dator och belysning när det är möjligt. Dra ur sladden när du inte använder elektrisk utrustning. När du köper nya apparater, satsa på energisnåla varianter. Det finns flera olika produktmärkningar för energisnålhet. Energy Star är en av dem.
  3. Återanvänd. Hushåll med råvarorna genom att återvinna. Sortera noga innan du går till återvinningen, kompostera matresterna och ge bort eller sälja gamla kläder till second hand-butiken.
  4. Minska mängden förpackningar. Undvik att köpa produkter som är hårt förpackade, det gör att du minskar mängden sopor. Enligt amerikansk forskning är sopor en av största anledningarna till metanutsläpp.
  5. Plantera träd. Grön växtlighet tar upp överskjutande koldioxid. Träd kan dessutom ge skugga till byggnader och därmed minska behovet av energi till uppvärmning och nedkylning.
  6. Använd mindre varmvatten. Varmvatten är energikrävande. Minska användandet genom att tvätta i lägre temperaturer. Vänta med disken tills diskmaskinen är full och använd energisparfunktionen om det finns en sådan. Torka kläder på ett klädstreck istället för att använda torktumlaren.
  7. Gödsla rätt. När du gödslar i trädgården eller på odlingen kan du välja att använda gödselmedel som har låg utstrålning av lustgas.
  8. Engagera dig i miljöorganisationer. Här är några bra exempel på seriösa organisationer, men det finns givetvis många fler:

Familj på skogspromenad - plockar svamp - www.växthuseffekten.se