Anlägg en skolträdgård – tips för lärare att få in odling i klassrummet

trädgård

Att anlägga en skolträdgård är ett bra och roligt sätt att få in odling och miljötänk i undervisningen. När barnen själva får se vad som ingår i hela processen att framställa grönsaker och frukter är det exempelvis enklare att föra en diskussion om hållbar konsumtion och hållbart lantbruk på lektionerna. Även på hemkunskapen kan skolträdgården spela en stor roll där barnen själva kan skörda och tillaga de läckerheter som växer upp i trädgården.

Skolträdgårdar förkommer över hela landet och många pedagoger anser att det är ett bra verktyg för att integrera ett ekologiskt tänkande i undervisningen. Då det vidrör många ämnen öppnar det även upp för större ämnesöverskridande projekt.

Många olika typer av skolträdgårdar

En skolträdgård kan se ut på väldigt många sätt. Det kan röra allt från några få krukor med växter utanför klassrummet till ett komplett grönsaksland med planteringsbäddar, fruktträd och växthus. Allt beror på vilka resurser som skolan vill lägga på trädgården och vilken tid du som lärare har att lägga på den. Det räcker nämligen inte med att anlägga en skolträdgård, den måste även skötas om dagligen för att ge bra resultat.

Börja småskaligt

Ett enkelt sätt att komma igång med trädgårdsarbete i skolan är att börja på tidig vår med små planteringar i klassrummet som ni sedan, när tjälen släpper, kan plantera ut antingen i större krukor eller i ett grönsaksland om det finns. Välj gärna frön som ger resultat i form av ätbara frukter såsom squash, pumpa, tomat, morot eller liknande. På så sätt får barnen följa växten från frö till färdig ätbar frukt på ett pedagogiskt sätt.

Involvera fler lärare

Om du vill involvera dina elever i en skolträdgård kan det vara bra att även ta med fler lärare i projektet. Trädgården går att använda i allt från hemkunskapsundervisning, SO (miljötänk), NO (kemi och biologi), bild osv. Ju fler lärare som engagerar sig desto lättare blir det att få trädgården att fungera smärtfritt så att den kan bli ett kraftfullt och roligt tillskott i undervisningen!