Vetenskap

Här presenteras vetenskapen bakom växthuseffekten, viktiga rapporter på området och länkar till sidor där du kan läsa mer.

Titta

Video från Vetenskapsradion som kortfattat förklarar hur växthuseffekten fungerar.

TED Talk med professor Johan Rockström där han talar om hur vi måste samarbeta med jorden och hennes regler för att säkra vår fortsatta existens (på engelska).

Lyssna

Vetenskapsradion har gjort ett kort program om Växthuseffekten som är en bra introduktion. Sidan innehåller fler program på ämnet.

Johan Rockström – professor i miljövetenskap vid Stockholms Universitet gjorde ett program för Sommar i P1 där han på ett lättillgängligt sätt pratade om hur klimatförändringarna och växthuseffekten kan komma att påverka världen. Men han tog även upp bra exempel på vad vi kan göra för att bryta trenden och bygga en bättre framtid. Lyssna på programmet.

Läs

Viktiga webbsidor

Global uppvärmning – Artikel från Wikipedia

Gold Standard är en organisation som aktivt arbetar för att skapa klimatstärkande åtgäder, till exempel genom att investera i återplantering av regnskog, hållbart jordbruk med mera. Företag som klimatkompenserar sin verksamhet kan samarbeta med Gold Standard för att vara säkra på att investera i verksamhet som verkligen gör skillnad.

IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change

Rainforest Alliance – En organisation som arbetar för bevarande och återplantering av regnskogar. De har även bra information om hållbart jordbruk, skogsbruk och turism

Stockholm Resilience Centre – Stockholm Resilience Centre forskar om social-ekologiska system och resiliens, det vill säga hur vi kan bygga system som hanterar de utmaningar som vi står inför gällande klimatet och vad vi kan göra för att bromsa effekterna av en förstärkt växthuseffekt med mera.

Världsnaturfonden – sida om klimatförändringar

Zero Mission – Hjälper företage med klimatberäkning, att sätta upp klimatmål och att skapa åtgärdsplaner för att klimatkompensera den egna verksamheten.

Vetenskapliga rapporter

Climate Change 2014 – Rapport från IPCC (OBS! Filen är 10 MB!)

Denna rapport från SMHI ger grundläggande kunskaper om växthuseffektens principer för den som inte har fackkunskaper inom ämnet.