MSC – miljömärket för fisk

MSC - miljömärkt fisk

Marine Stewardship Council förkortas MSC och är ett väl känt och omfattande certifieringssystem för att främja hållbart fiske. Du känner säkert igen MSC:s miljömärke, ett ovalt blått märke med en fisk i vita konturer. Det här certifierings- och miljömärknings-programmet jobbar efter visionen att vi ska ha hav med ett myllrande liv.

MSC finns till för att skydda både fiskar och skaldjur för oss som lever nu och kommande generationer.

En hjälp för kunden i fiskdisken

Det blå miljömärket hjälper dig som kund att göra kloka val när du handlar skaldjur och fisk i matbutiken. Genom att välja MSC-märkta varor bidrar du till att fisk och skaldjur fångas med hållbara metoder som inte sliter på vår miljö i onödan. Det är nämligen bara yrkesfiskare som erhållit ett certifikat från MSC som får märka upp sina varor med den blå fisk-symbolen.

MSC arbetar utifrån två så kallade standarder:

  1. En miljöstandard som ska borga för ett hållbart fiske.
  2. En spårbarhetsstandard.

Tillsammans ska de två standarderna ringa in vilka krav som yrkesfisken ska uppnå för att kunna få ett certifikat som visar att hon eller han använder hållbara metoder i sitt fiske. Företag som vill bli certifiernade måste alltså följa MSC:s två standarder för att få sälja MSC-märkta varor i till kunderna.

De här två standarderna är utvecklade, och fortsätter löpande att utvecklas tillsammans med forskare, miljöorganisationer, med fiskenäringen och i samråd med experter på området. Det är alltså många aktörer som gemensamt ser till att den blå symbolen med fisken verkligen ska garantera ett välskött fiske.

Bekräftelse på hållbart fiske

Det är helt frivilligt att certifiera sitt företag och sitt fiske enligt MSC:s miljöstandarder. Alla yrkesfiskare som fiskar vildfångade fiskar och skaldjur kan vara med. För att certifieringen ska vara trovärdig utförs naturligtvis löpande kontroller av de företag/yrkesfiskare som fått certifikaten. Det görs genom en granskningen av en tredje part. Alltså en oberoende part som varken står på företags sida eller på inköparen av produkternas sida.

Kontrollen och granskningen sker i en öppen process. De yrkesfiskare och företag som låter sig bli granskade enligt kriterierna i MSC:s miljöstandarder visar alltså att de klarar kraven. Att bära den blå fisk-symbolen blir således ett sätt att visa, ja att bekräfta att man utför att fiske som bedrivs på ett hållbart sätt.

MSC:s standarder innehåller tre huvudpunkter som alla fisken som vill bli certifierade måste uppfylla för att få bära den blå miljömärkningen med fisken:

  • Livskraftiga bestånd för fisken.
  • Minimerad påverkan på miljön.
  • Effektiv förvaltning.

MSC är en internationell symbol. Märkningen är världsledande som miljöstandard inom yrkesfisket och en global symbol som garanterar att fisket skett på ett hållbart sätt för miljön, fisken och människans skull.