Så blir du en klimatsmart chef

Så blir du en klimatsmart chef

Så blir du en klimatsmart chef. Är du chef idag så har du ett tort ansvar även över samhällsfrågor. Inte minst gäller detta klimatet och det hot som ligger över oss alla. Vill man vara riktigt konkret så är det du – och alla andra chefer – som är de sista som kan bromsa den […]