Fastighetsförvaltning i Stockholm när det gäller hjälp med både drift och teknik

Fastighetsförvaltning som finns att få i Stockholm idag handlar både om den tekniska driften och den dagliga skötseln, såväl som ekonomisk förvaltning.

Det är inte bara den dagliga verksamheten runt en byggnad som behöver tas omhand. Det är likväl det löpande ekonomiska som behöver skötas av någon som känner till allt och vet hur det ska handhas. Projektledning är en sådan sak där det tillkommer kontrollansvar, bygglov och riskanalyser. Du kan även få hjälp med att göra upphandlingar och senare med byggledning.

Fastighetsförvaltning i Stockholm är alltså något som kan ske inom flera olika områden. Dels är det en kommersiell förvaltning där det ingår till exempel budgetansvar och rapportering. Det kan också handla om ekonomisk förvaltning och likaså teknisk förvaltning. Därtill kommer fastighetsdrift och sist men inte minst är det allt som har med projektledning att göra.

Professionell fastighetsförvaltning sker under stort ansvar

I den kommersiella förvaltningen kan du förvänta dig att få hjälp med bland annat affärs- och fastighetsplaner. Det kan även handla om avtal och möten med hyresgäster. När det gäller den ekonomiska förvaltningen är det vanliga saker som redovisning och styrning av ekonomi.

Delar av hyresadministration och årsavslut kan vara andra saker som du får hjälp med i samband med ekonomisk förvaltning. Det tekniska kan handla om service och underhållsplanering och sådana saker som energianalys med efterföljande uppföljning. När det gäller fastighetsdrift ingår saker som felanmälan och lite jouravtal med tillhörande beredskap. Allt innebär stort ansvar och måste hanteras professionellt.

Läs mer om fastighetsförvaltning på denna sida: fastighetsförvaltningstockholm.se