När du behöver en container

När du behöver en container

De flesta fabriker, industrier och tillverkare brukar använda 20 fots container för sin avfallshantering. Hur bra detta förfarande är, är knappt påtänkt, problematiserat eller liknande. Är det ett problem att slänga sitt avfall i en container? Vilka för- och nackdelar finns det med det? Och bör man göra på något annat sätt överhuvudtaget? Här försöker vi svara […]