Metallskrot i Stockholm – modern återvinning

Metallskrot i Stockholm – modern återvinning

Idag arbetar vi för att åstadkomma ett cirkulärt samhälle. Återvinning av metaller är en del i detta. Om du har metallskrot i Stockholm går det att sälja. I äldre tider talades det om skrothandlare med en något nedlåtande ton. Men tiderna förändras och idag finns det en rad återvinningsföretag som betraktas med stor respekt. Kanske […]

Asbest utbildning – därför är kunskap viktig

Asbest utbildning – därför är kunskap viktig

Rivning innebär nästan alltid faror. Privatpersoner är sällan medvetna om vilken enorm planering som krävs för att riva exempelvis ett tak eller någonting annat större. Ska du exempelvis byta ditt tak så kommer den stora delen av planeringen att handla om att investera i ett nytt och att anlita en firma för takläggningen, eller hur? […]

Lastväxlarflak för ökad flexibilitet

Lastväxlarflak för ökad flexibilitet

Stora fordon är mycket dyra i inköp och drift. Därför har man idag en lösning som gör att samma lastbil kan frakta olika laster med hjälp av lastväxlarflak. Lastbilar av idag är ofta specialiserade för att kunna köra olika typer av laster. Man har exempelvis flak som har väggar, tak och golv och som är […]

Deponi – hantera avfallet enligt lagar och regler

Deponi – hantera avfallet enligt lagar och regler

Sverige är till mångt och mycket ett föregångsland vad gäller hantering av sopor och avfall samt återvinning i det stora hela. Dels så har vi lagar och regler – och har så haft under många, många år – att rätta oss efter. Dels så har vi också en befolkning som vill detta: svensken i gemen […]

Det finns hjälp att få för ventilationen i Stockholm

Det finns hjälp att få för ventilationen i Stockholm

Bra ventilation är viktigt för att man inte ska bli trött av inomhusluften och riskera hälsoproblem. Anlita en firma i Stockholm för att se över ventilationen. Personalen på Humlans föräldrakooperativ var i stort sett nöjda med de lokaler som de huserade i. Det fanns alla utrymmen som behövdes och gott om plats till alla barn. […]