Hur ett tydligt ledarskap kan förändra

Hur ett tydligt ledarskap kan förändra

Vi har egentligen alla nycklar för att skapa en bättre värld. Med detta menar vi att alla frågor som ställs gällande vårt klimathot har svar och att det hela handlar om att skapa en förändring. Det är också det som är den svåra och det obekväma. För att få flygandet att minska, för att få […]

Investera i framtiden

Investera i framtiden

Den har blivit relativt utnött – frasen – att investera i framtiden. Dock vill vi påpeka här att vi verkligen menar det. Ska man investera, bör man undantagslöst göra det i alla projekt och företaganden som ser till att jorden återställs, att klimatet håller inför framtiden. Vi bör alla göra så gott vi kan. Har […]