Fastighetsförvaltning i Stockholm när det gäller hjälp med både drift och teknik

Fastighetsförvaltning i Stockholm när det gäller hjälp med både drift och teknik

Fastighetsförvaltning som finns att få i Stockholm idag handlar både om den tekniska driften och den dagliga skötseln, såväl som ekonomisk förvaltning. Det är inte bara den dagliga verksamheten runt en byggnad som behöver tas omhand. Det är likväl det löpande ekonomiska som behöver skötas av någon som känner till allt och vet hur det […]