Svanen – Nordens mest kända miljömärke

svanenmärkta städprodukter

Den streckade grönvita svanen är Nordens officiella miljömärke och de nordiska ländernas officiellt mest kända miljömärkning. Nordiska ministerrådet bestämde sig för att satsa på Svanen för drygt 25 år sedan.

Inget företag och ingen organisation är tvingad att använda Svanen. Märkningen är helt frivillig. Tanken är att olika aktörer i samhället ska se den som en positiv märkning av produkter och tjänster.

Märket med den grönvita Svanen finns i dag på fler än 10 000 olika tjänster och produkter runt om i de nordiska länderna. Svanen gör det lättare för konsumenter ute i handeln att sortera och kunna köpa de varor som är bäst för miljön.

Ett grönt bevis för företag

Svanen-märkningen är samtidigt ett konkret sätt för företag att tydligt visa att man satsar resurser på sitt miljöarbete och bidrar till att ta fram miljövänligare produkter och arbetsmetoder.

När ett företag vill få en vara eller en tjänst Svanen-märkt så bedöms företagets miljöpåverkan utifrån ett helhetsgrepp. En vara eller en tjänst måste vara miljövänlig från råvara till slutprodukt och sen till avfalls-produkt för att få bära den grönvita Svanen.

I det ingår hårda krav på klimatanpassning, miljöanpassning men också på att produkten eller tjänsten ska vara funktionell och hålla kvalitet – Svanen ska motverka slit och släng på marknaden!

Den här märkningen väger in aspekter som klimatpåverkan, kemikalier, biologisk mångfald, luftutsläpp, vatten och mark och även avfallshantering. Svanen arbetar kontinuerligt med att strama upp kraven kring märkningen, ett arbete som driver på utvecklingen i samhället mot en mer hållbart värld.

Företag som bär Svanen-märket på sina produkter kan med gott samvete visa att de arbetar medvetet med miljöfrågor, ett riktigt goodwill-märke alltså.

svanenmärkt toner

Svanen jobbar för hållbar konsumtion

Vi människor i Norden kommer att fortsätta att konsumera, trots att det sliter på jorden. Det viktiga är att vi lär oss att konsumera på ett så hållbart sätt som möjligt. Det finns mycket som kan och måste bli bättre.

Svanens arbetar för att nå en verklighet där vi lever i ett hållbart samhälle . Ett steg på vägen är att det i dag finns runt 60 olika grupper av produkter på marknaden som är Svanen-märkta. Det gäller allt från rengöringsmedel till elprylar och krogar som jobbar under de krav som ställs inom miljömärkningen. Fler än 900 företag i Norden har en eller flera produkter som är Svanen-märkta.

Svanen ingår samtidigt i ett större samarbetet kring miljö inom EU, symbolen för det samarbetet är den så kallade EU-blomman.

Det är aktiebolaget Miljömärkning Sverige om håller i kriterierna och kontrollerar de Svanen-licensierade företagen i Sverige. Miljömärkning Sverige AB arbetar på uppdrag av den svenska regeringen och aktiebolaget har inget vinstsyfte utan finns bara till för att värna om miljön i våra nordiska länder.

Från städning till politik

En stor fördel med Svanen är att den här miljömärkningen spänner över stora och olika områden i samhället. Det kan handla om att få företag att minska sitt användande av kemikalier i den dagliga städningen i arbetslokalerna.

På sin egen sajt skriver Svanen att färska siffror visar att företag som har miljömärkt sina städtjänster med Svanen har lyckats dra ner användandet av städmaterial och kemikalier avsevärt. För att klara miljömärkningens krav har man lagt om till en betydligt resurssnålare användning av städkemikalier. Dessutom har personalen som städar med kemikalier arbetat brett med städmedel som är bättre ur miljösynpunkt. Ett exempel är Lunds universitet som uppges ha minskat sina städkemikalier med två tredjedelar för att klara kriterierna i Svanen-märkningen.

Å ena sidan städning i vardagen. Å andra sidan politik i finrummen. Under sommaren 2016 deltar Svanen på Almedalen i Visby under den politiskt heta veckan på Gotland. Här samlas traditionellt hela den politiska eliten för att diskutera nutiden och framtiden.

Under veckan har Svanen ett eget program med bland andra gäster som den tidigare centerledaren Maud Olofsson och Gudrun Schyman, ledare för Fi, feministiskt initiativ. Svensk besöksnäring är en av landets basnäringar i dag med ett stort exportvärde.

Det finns siffror som visar att turismvärdet för Sverige motsvarar 97 miljarder kronor. Sveriges besöksnäring vill fördubblas inom tio år. Hur ska den här näringen kunna växa så mycket utan att den skapar mer problem med miljön och ökade klimatutsläpp? Hur ska besöksnäringen kunna öka samtidigt som Sverige ska leva upp till de höga klimatmål vi siktar på att klara för att rädda världen?

Det här är några av de frågor som kommer att diskuteras i Svanens monter på Almedalen under sommaren 2016.