Är PVC-fönster ett miljövänligt alternativ?

Huruvida PVC-fönster skulle vara ett miljövänligt alternativ eller inte är för de flesta svårt att säga på rak arm. Samtidigt som de tillverkas utav plast (vilket anses vara mer miljöfarligt än till exempel trä), så håller det väldigt länge och kräver mycket lite underhåll. Att sköta underhåll av något tär även det på miljön, givetvis. Med fönsterkarmar av trä behöver man till exempel måla och lacka – två medel vars tillverkningsprocess påverkar miljön på ett eller annat sätt. Frågan är hur mycket respektive alternativ påverkar miljön. Det ska vi reda ut i den här texten.

PVC-fönster i Sverige

Det första som man bör påpeka är att PVC-fönster inte har funnits i Sverige särskilt länge. Således finns det inte mycket underlag att gå på när det kommer till deras miljöpåverkan här. Det äldsta PVC-fönstret i Sverige, som man vet om, sattes upp 1982. Än idag utgör PVC-fönstren en ganska liten andel av fönstermarknaden – 15 procent. Det är dock nu, först på senare år, som PVC-fönster börjar slå igenom på allvar i Sverige.

Naturskyddsförening säger nej

På Naturskyddsföreningens hemsida kan man läsa att de är emot PVC. Dock är det främst PVC-golv som föreningen talar om – inte fönster. Hur som helst avråder de från att använda PVC över huvud taget, så vi får räkna med att även PVC-fönster åsyftas här.

 

Föreningen hävdar att PVC skapar problem för miljön under hela dess liv. Tillverkning, användning och destruktion av materialet är, enligt Naturskyddsföreningen, dåligt för miljön. Hur kan då själva användningen av PVC som material vara farligt?

 

Naturskyddsföreningen skriver att det har att göra med att man ofta använder sig av mjukgörare för att göra plasten böjbar. När PVC-produkterna sedan används, avges dessa mjukgörare vilket tros hänga ihop med vissa sjukdomar och störning i fertiliteten hos både män och kvinnor.

Miljövänlig PVC?

År 2012, i OS-tider, togs det fram miljövänlig PVC-plast som användes i byggandet av vissa faciliteter. Världsnaturfonden WWF hyllade initiativet. Samtidigt tryckte de på att PVC bör undvikas helt och hållet.

 

Det som gjorde det här nya PVC-materialet var frånvaron av Ftalater, som används i mjukgörare i plast – de mjukgörare som Naturskyddsföreningen även varnar om ovan. Hur stor skada PVC har på miljön är alltså svårt att säga i dagsläget. Om du har möjlighet, kan det vara bra att överväga att skaffa PVC utan Ftalater, som i OS-bygget i London.

Varför många väljer PVC som material

Fördelarna med att välja PVC-fönster till sitt hus är många. Det är billigt, kräver lite underhåll (som tidigare nämnt) och är mycket hållbara. Till skillnad från fönster i trä till exempel, förändrar sig inte PVC-fönster av kyla, värme, väta eller solljus. Förmodligen är det detta som lockar många till att välja just PVC-fönster till sina hus. Med det här materialet kan man nästan helt släppa oron om att fönstren börjar dra, vilket i slutändan kostar massa onödiga extrapengar i uppvärmning.