Se radonvärden på bostäder i Stockholm

Se radonvärden på bostäder i Stockholm

Vet du när senaste radonmätningen genomfördes i det hyreshus du bor i? Eller har du tankar på att flytta till en bostadsrätt och vill veta radonnivåerna innan du lägger ett bud? Via Stockholm.se går det att se alla tester och de värden som dessa visade. Här publiceras nämligen samtliga tester på radonmätningar som genomförts på […]

Lagerhallar underlättar krishjälp

Lagerhallar underlättar krishjälp

En lagerhall kan ha många olika användningsområden. För krishjälp och välgörenhetsarbete kan det bland annat användas i logistiska syften, men också som till exempel verkstäder eller skolor. De kan helt enkelt komplettera den verksamhet som för tillfället inte kan utföras ordentligt i ett katastrofdrabbat område. I lagarhallar kan man snabbt och provisoriskt bedriva många olika […]