FSC – miljömärkning för skogen

FSC - hållbart skogsbruk

FSC, Forest Stewardship Council arbetar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt skogsbruk runt om i världen. Du har säkert sett FSC:s miljömärke med just bokstäverna FSC intill en trädsymbol. Den finns inom traditionellt skogsbruk likväl som på varor i den dagliga handeln – allt från trädgårdsmöbler, till flyttkartonger och grillkol kan i dag vara märkt med FSC-symbolen.

FSC bildades i början av 90-talet i Kanada. Då hade deltagarna blivit besvikna på Världsmiljökonferensen i Rio de Janeiro 1992. De besvikna såg att konferensen inte ledde till några överenskommelser om att ta större ansvar för hur världens skogar mådde. De var alltså inte nöjda med resultatet av mötet i Rio de Janerio och bestämde sig därför, året efter, att bilda en egen organisation som skulle göra skillnad. Grundarna kom själva från 25 olika länder och ville genom FSC bilda ett marknadsdrivet verktyg som kunde ge ett mer ansvarsfullt skogsbruk världen över.

FSC i blågula färger

FSC kom hit till Sverige några år senare, 1996 och här bildades då en arbetsgrupp som tog fram en svenskt standard för skogsbruk. Den här arbetsgruppen ombildades året efter till Svenska FSC-rådet, men sedan 2004 heter det bara Svenska FSC. Det här är i dag en ideell och fristående förening som arbetar efter de stadgar och den värdegrund som internationella FSC har.

Svenska FSC arbetar för att sprida kunskap om vad FSC står för och vaka över att miljömärket som också är ett varumärke används på rätt sätt i Sverige. Svenska FSC förvaltar och utvecklar dessutom den svenska FSC-standarden för skogsbruk.

Miljömärke för både skogen och människans skull

Under de år som har gått sedan svenska FSC bildades har föreningen byggt upp ett system för certifiering som driver marknadskrafter och erbjuder människor här i Sverige en möjlighet att påverka skogen på ett positivt sätt genom att de som kunder kan handla skogsvänliga varor i handeln. Konsumenterna har fått ett verktyg att själva hjälpa skogen genom sina köpbeslut.

FSC har en lite ovanlig struktur på sin organisation. Svenska FSC sitter i tre olika kamrar. När det är omröstningar har de olika kamrarna lika starka röster oavsett hur många medlemmar som finns i de olika kamrarna. Föreninges styrelse väljs på årsstämman och det är vanligt att medlemmarna är med både i det internationella FSC och i den svenska föreningen.

Vid omröstningar har kamrarna samma röststyrka, oavsett medlemsantal.

Både internationellet och i Sverige arbetar FSC för att förända skogsbruket så att skogen själv och med dess djur och människor – som är beroende av den – ska må bättre över hela världen.

Den svenska skogsbruksstandarden enligt FSC godkändes av Internationella FSC år 2010. Mark- och skogsägare kan ansluta sig till FSC antingen som enskild skogsägare eller genom gruppcertifikat. För att få använda miljömärkningen måste skogsägare och markägare också följa den policy som FSC har när det gäller associerade organisationer. Det finns en rad riktlinjer som skogsägare måste skriva under på att följa för att bli certifierade, det handlar bland annat om vindkraft i skogarna. Certifierade skogsägare blir kontrollerade så att det är tydligt att de följer FSC:s kriterier och riktlinjer.