Metallskrot i Stockholm – modern återvinning

Idag arbetar vi för att åstadkomma ett cirkulärt samhälle. Återvinning av metaller är en del i detta. Om du har metallskrot i Stockholm går det att sälja.

I äldre tider talades det om skrothandlare med en något nedlåtande ton. Men tiderna förändras och idag finns det en rad återvinningsföretag som betraktas med stor respekt. Kanske inte så underligt! Arbetet med återvinning är nämligen en viktig del för att värna om miljön. Egentligen har återvinning av metaller förekommit länge och skrot svarar för nästan femtio procent av den svenska stålproduktionen.

Vi blir mer och mer varse att stålproduktion från malm leder till stora utsläpp av koldioxid. Stora ansträngningar görs för att utveckla nya och moderna industriprocesser där fossila bränslen inte används. Sådant är vällovligt, men gör det inte mindre viktigt att metallskrot samlas ihop och smälts ner till nytt material.

Metallskrot i Stockholm – samla och sälj

Metoder för att samla ihop skrot för återvinning blir mer och mer utvecklade. Dessutom blir tekniker för sortering av olika metaller alltmer förfinade. Magneter har alltid använts för att skilja ut järnhaltiga produkter. Övriga metaller kan sorteras med optiska metoder, där ämnets placering i det periodiska systemet avgör i vilket hög metallen ska samlas.

Du som vill bli av med metallskrot i Stockholm kan gå in på en specifik app. Du tar ett foto på ditt material och gör en kort beskrivning. Tid bokas därefter för upphämtning av skrotet. Vägning sker på plats och betalning får du via Swish eller till bankkonto. Mer om metallskrot hittar du här: https://skrotsamlaren.se/