Guide till miljömärkningar

Miljömärkningar logotyper

Miljömärkningar hjälper dig att handla grönare

För den som vill vara en miljö- och klimatvänlig konsument så finns det gott om olika märkningar som kan vara till hjälp. Men vad betyder egentligen de olika märkningarna och vilka står bakom dem? Växthuseffekten.se bjuder här på en liten guide som kan hjälpa dig genom miljömärkningsdjungeln.

Bra miljöval

Naturskyddsföreningen står bakom denna märkning. Märkningen gäller både varor som exempelvis papper och tvättmedel och tjänster som el och transporter. Denna märkning gäller dock inte för företagen som helhet. Bra Miljöval har hårda krav på produkterna, men de är långt ifrån omöjliga att nå för producenten.

Svanen

En nordisk miljömärkning, officiellt beslutad av Nordiska ministerrådet. I dag Svanenmärks en mängd produkter och tjänster, allt från tvättmedel och inredning till hotell och biltvättar. Svanen tar hänsyn till produktens miljöbelastning under hela livscykeln från råvara till avfall. Krav ställs på bland annat vatten- och elförbrukning, luftföroreningar och avfallsproduktion. Dessutom ställs vissa krav på produktens kvalitet och funktion.

Krav

KRAV-märkningen sätts enbart på livsmedel som odlats utan ekologiska bekämpningsmedel, konstgödsel och GMO. KRAV-märkt mat får bara innehålla naturliga tillsatser. God omsorg om djur, socialt ansvar och arbete för att nå ett gott klimat ingår också i bedömningskriterierna för KRAV-märkningen. Maten bedöms i hela cykeln, från jord till bord, men även restauranger kan märkas. All KRAV-märkt verksamhet kontrolleras minst en gång om året.

EU Ecolabel

Detta är EU:s officiella miljömärkning och kriterierna är samma inom alla medlemsländerna. ”EU-blomman” fungerar på ett sätt som liknar Svanen. Produkterna granskas genom hela livscykeln och måste uppfylla högt ställda krav på miljö, funktion och kvalitet. EU Ecolabel finns på konsumentprodukter som färg, textilier och barnskor.

Coop Änglamark

Detta är butikskedjan Coops eget märke för ekologiska och miljömärkta varor. Finns i tre olika varianter: ”Ekologi” på livsmedel, ”Miljö” för hushållsprodukter och ” Sensibel” för produkter som man använder på kroppen, till exempel tvål och schampo. Coop kombinerar sin märkning med andra om kriterierna uppfylls.

MSC

Marine Stewardship Council, MSC, har en märkning som är avsedd för fisk. MSC är en oberoende och icke vinstdrivande organisation vars mål är att säkra världens fisktillgång i framtiden. Märkningen visar att fisken kommer från ett bestånd som inte är överfiskat. Fisken får heller inte vara fångad på ett sätt som skadar havens ekosystem.

TCO certified

Denna märkning gör det möjligt att välja IT-utrustning som är bra för både användare och miljö. Ergonomi, buller, elektromagnetiska fält, energi och ekologi finns bland det som bedöms i märkningen. Dessutom finns krav på att tillverkaren arbetar aktivt med socialt ansvarstagande, bland annat för att arbetsvillkoren i tillverkningen ska vara humana. Datorer, bildskärmar och headsets hör till de produkter som kan TCO-märkas.

Ekologiskt jordbruk

EU:s märkning för ekologisk produktion är obligatorisk för alla färdigförpackade ekologiska livsmedel. När det gäller importerad mat är märkningen dock frivillig.

Demeter

Svenska Demeterförbundet är en ideell konsumentförening som är kontrollorganisation för svensk biodynamisk odling. Växtodling, djurhållning, slakterier, butiker och förädlare hör till de som kontrolleras. För att bli aktuell för Demeter-märkningen måste vara kontrollerad enligt EU:s förordning för ekologisk produktion.

FSC

Forest Stewardship Council, FSC, är en märkning som är avsedd för produkter som innehåller trä från FSC-certifierat skogsbruk. Riktlinjerna för märkningen är skapade för att främja ett miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt skogsbruk. I Sverige finns FSC-märkningen på bland annat papper, byggmaterial och grillkol.