Deponi – hantera avfallet enligt lagar och regler

Sverige är till mångt och mycket ett föregångsland vad gäller hantering av sopor och avfall samt återvinning i det stora hela. Dels så har vi lagar och regler – och har så haft under många, många år – att rätta oss efter. Dels så har vi också en befolkning som vill detta: svensken i gemen vill bidra till en bättre värld och vill vara med på resan mot ett bättre klimat.

Detta ger oss också väldigt viktiga instrument i att fortsätta det hårda arbetet med att återvinna material, produkter och annat som kan fortsätta – i någon form – användas. Detta inkluderar även deponi och sådant som inte går att använda igen. Genom att vi hanterar deponi och detta typ av avfall på ett korrekt sätt så minskar vi de framtida avtrycken på miljö och klimat. Det är en viktig del av sophanteringen.

Vad är deponi egentligen?

Deponi är det avfall som inte går att återanvända eller återvinna. Det kan handla om isolering, om PVC-plast, om tjärpapp och om exempelvis jordmassor som är förorenade med något skadligt ämne. Det är alltså, i egentlig mening, en klassisk soptipp vi talar om då ordet deponi används.

Det man förstår av allt detta är att deponi och hantering av material som inte längre kan återanvändas blir extremt viktig och något som gör skillnad i det långa loppet. Viktigt är exempelvis att avfallet inte kommer i kontakt med exempelvis regnvatten – då exempelvis gifter kan spridas snabbare i luften genom detta. Sluttäckning – som sker exempelvis med olika material och i olika lager – gör att resterna åsamkar så lite skada som det bara är möjligt på vår natur och – i det långa loppet – hela vårt klimat.

Sverige har, som sagt, kommit långt med vår syn på sophantering. Vi återvinner, vi har som vana att sortera våra sopor – både som företag och som privatpersoner – och vi tar tillvara på de möjligheter som finns. Deponi är den sista anhalten och den svåraste knuten att lösa upp. Vad gör vi med material som i slutändan har noll potential att kunna användas igen- eller till annat? Till dess att den gåtan har ett svar så blir sluthanteringen extremt viktig. Det krävs, helt enkelt, rätt kunskaper om deponi och hantering av det avfall som aldrig kan återvinnas.