Asbest utbildning – därför är kunskap viktig

Rivning innebär nästan alltid faror. Privatpersoner är sällan medvetna om vilken enorm planering som krävs för att riva exempelvis ett tak eller någonting annat större. Ska du exempelvis byta ditt tak så kommer den stora delen av planeringen att handla om att investera i ett nytt och att anlita en firma för takläggningen, eller hur? Rivningen är även den viktig att väga in i budgeten. Och, det kan även handla om faror som inte möter ögat.

Asbest har du säkerligen hört talas om – eller sett på skyltar vid containrar. Har du någonsin funderat kring vad det är och hur det kan påverka dig? Asbest är ett byggmaterial som sedan 1982 är förbjudet att använda i Sverige. Anledningen till detta är inte att asbest är dåligt. Tvärtom: asbest har extremt fina egenskaper som isolator mot både värme, fukt och kyla, det är hållbart, det är tekniskt enkelt att jobba med och det var billigt.

En asbestutbildning räddar liv

Men – det var också livsfarligt. I samband med att asbest – exempelvis i en eternitplatta – gick sönder så bildades små partiklar som vid inandning fastnade i lungorna. Väl där så kunde de leda till asbestos, till lungcancer eller andra tumörer eller till att lungsäcken förtjockades. Upptäckten av detta ledde till förbudet. Asbest finns emellertid fortfarande kvar i hus byggda före 1982 och det handlar fortfarande om ett lika farligt material.

Det är således extremt viktigt att en rivning A) inte sker om asbest finns och B) att den sker av personal som genomfört en asbestutbildning. En asbestutbildning är ett krav på personal som arbetar med rivning och det är viktigt att man som kund ser till att företaget man anlitar för en rivning har ett diplom för detta. Fel hantering vid rivning kan leda till allvarliga skador och en död i förtid. Det är av den anledningen som en asbestutbildning är så viktig. I slutändan räddar den liv. Anmälning till asbestutbildning kan du göra här: www.asbestutbildning.nu