Metallskrot i Stockholm – modern återvinning

Metallskrot i Stockholm – modern återvinning

Idag arbetar vi för att åstadkomma ett cirkulärt samhälle. Återvinning av metaller är en del i detta. Om du har metallskrot i Stockholm går det att sälja. I äldre tider talades det om skrothandlare med en något nedlåtande ton. Men tiderna förändras och idag finns det en rad återvinningsföretag som betraktas med stor respekt. Kanske […]

Fastighetsförvaltning i Stockholm när det gäller hjälp med både drift och teknik

Fastighetsförvaltning i Stockholm när det gäller hjälp med både drift och teknik

Fastighetsförvaltning som finns att få i Stockholm idag handlar både om den tekniska driften och den dagliga skötseln, såväl som ekonomisk förvaltning. Det är inte bara den dagliga verksamheten runt en byggnad som behöver tas omhand. Det är likväl det löpande ekonomiska som behöver skötas av någon som känner till allt och vet hur det […]