Välj miljövänlig uppvärmning till din bostad

Uppvärmning med modern braskamin

Att välja miljövänlig uppvärmning till bostaden handlar inte enbart om att se till miljöns bästa. I många fall handlar det även om att pressa den totala kostnaden för uppvärmning vilket för många är den faktor som avgör att energisnåla alternativ väljs.

Miljövänlig uppvärmning handlar om att värma upp bostaden med miljövänliga alternativ men minst lika mycket om att ta vara på den energi som finns vilket i längden gör att mindre energi behöver produceras. Även där skapar det en synergieffekt där de miljövänliga alternativen pressar ner kostnaderna.

Några av de vägar man kan gå för att använda sig av miljövänlig uppvärmning är:

Uppvärmning

När det kommer till uppvärmning med förnybara energikällor är det främst tre alternativ som är etablerade på marknaden.

Solenergi

Med en solfångare kan värme skapas genom att solstrålarna omvandlas till värme. Detta kan även kompletteras med solceller som skapar el. Det räcker med relativt små solceller för att el ska räcka till enklare elinstallationer. Många har det som ett komplement till vanliga elförsörjningen.

Pelletsvärme

Med mycket låga energikostnader är pellets ett populärt alternativ hos exempelvis villaägaren. Det krävs däremot att det är vattenburen värme i bostaden för att det ska vara ekonomiskt fördelaktigt att införa detta.

Vedeldning

Det är ekonomiskt och miljömässigt bättre än många andra alternativ. Man bör även se över braskaminen så att verkningsgraden blir så hög som möjligt. Att elda i vedpanna är ett alternativ som håller nere kostnaden för uppvärmning i hemmet rejält – men det kräver en hel del jobb.

Fjärrvärme

Fjärrvärme måste inte per definition komma från förnybara energikällor även om möjligheten finns. Däremot är fjärrvärme det mest effektiva och mest miljövänliga sätt att producera och distribuera värme till ett större antal hushåll. Detta ska då ställas mot att alla hade en egen liten panna som skapade värmen. Många företag som erbjuder fjärrvärme erbjuder även möjligheten att enbart betala för energi från förnybara källor så som exempelvis vattenkraft.

uppvarmning-varmepump

Delvis uppvärmning

Det finns även ett stort antal värmepumpar som kan tillföra värme till bostaden. Dessa bör däremot enbart ses som komplement som sänker kostnaden för uppvärmningen på ett miljömässigt sätt och inte som något som kan värma upp hela bostaden, åtminstone inte om det förväntas bli en mycket kall vinter.

Luft/Luftvärmpump

Tar vara på värmen i uteluften och för in den i huset. Ger bäst effekt i hus med direktverkande elradiatorer.

Frånluftsvärmepump

Här tar värmepumpen vara på värmen som finns i inomhusluften som i annat fall skulle ventileras ut. För att denna värmepump ska kunna användas krävs att det finns samlade ventilationskanaler samt att ventilationen är fläktdriven.

Luft/Vattenvärmepump

Här tas värmen upp i uteluften och förs sedan vidare till det vatten som värmen upp huset. Därmed passar denna modell enbart när det finns vattenburet värmesystem.

Isolerade fönster för mer effektiv uppvärmning

Isolering

Nya fönster

Det man framförallt ska titta på för att få energibesparande fönster är dess U-värde. Det ska vara så lågt som möjligt och de mest energieffektiva fönstren har ett värde på kring 1,0. Däremot är det sällan så bra fönster går att hitta i detaljhandeln. Men generellt bör man i alla fall tänka på att ha ett värde som är lågt.

Är det värt att byta fönster? Det beror helt på vilka fönster som sitter idag och vilken värmekälla som finns. Den som har direktverkande el tjänar ofta på att byta ut äldre fönster mot betydligt mer energibesparande. Ett gammalt tvåglasfönster har inte sällan ett värde på 3,0. Ett nytt energibesparande treglasfönster kommer därmed att spara upp till 3 gånger så mycket energi.

Besök gärna länken nedan för att få mer information om hur ett fönsterbyte kan hjälpa dig att spara på uppvärmningen.

Isolera fönster

Om det inte är tid att byta ut hela fönstret kan det vara ekonomiskt och miljömässigt smart att renovera och isolera befintliga fönster. Det kan då handla om att byta enstaka innerfönster till att göra vissa fönster oöppningsbara eller täta vissa springor. Oavsett kan det göra stor skillnad i längden.

Övrig isolering

Det finns ett ganska stort utbud av isolering som klassas som miljövänliga. Det kan då handla om lösull eller isoleringsskivor i olika utföranden. Dessa alternativ blir allt fler allt eftersom efterfrågan ökar. Det är inte alltid de stora byggmarknaderna har dessa alternativ men ett flertal företag erbjuder det miljömässigt bättre alternativet vilka det går att skicka efter produkter hos.