Hur tar vi oss ur behovet av el?

Det känns ganska misströstande att läsa rapport efter rapport, nyhet efter nyhet om det rådande klimatet. Isarna smälter. Samtidigt har vi politiker som är helt, eller delvis ointresserade av dessa rapporter om ett hotande klimat med smältande isar, global uppvärmning och katastrof som hotar alla som lever på jorden. Inte ens miljöpolitikerna pratar om ett omedelbart stopp av växthusgaser. Och även om de skulle prata om det, är det ingen som är beredd att lyssna. Först om alla, verkligen alla politiker fattade beslut om ett omedelbart stopp av våra utsläpp, avgaser, flyg- och bilanvändande, skulle vi kunna förhindra den annalkande katastrof som väntar jorden.

Senaste sommar borde slå larm

Det är lätt att säga att förra sommaren är något som kommer vart tionde år. Det är vad klimatförnekarna säger och vill tro på. Att allt är som vanligt, ingenting är konstigt, är det kallt väder en månad, vill man inte ta till sig att den globala temperaturen håller på att stiga till katastrofala nivåer. Att det brinner i snart sagt alla länders skogar, att värmen som vi upplever på somrarna slår värmerekord efter värmerekord.

Vilka konsekvenser kommer ur klimatet?

Det talas om höjda vattennivåer, livsmedel som inte längre klarar av hettan och torkan som blir följden av ökade växthusgaser. Det ironiska i sammanhanget är att trots att man talar allt mer om klimatförändringarna, fortsätter växthusgaserna att öka, inte minska som man kanske skulle kunna tro, eller vilja tro.

Vad är lösningen?

Så vad är lösningen? Hur kan vi göra för att rädda det lilla som finns kvar? Bör vi lämna bilen hemma? Ja. Bör vi sluta flyga? Ja. Borde vi sluta äta kött? Ja. Borde vi använda fler elbilar? Ja. Vi blir på så sätt alltmer beroende av el. Redan nu är vi helt beroende av el. Utan den kan vi inte laga mat (elspisar), utan den kan vi inte spola i toaletten (vattenpumparna drivs av el). Vi skulle inte kunna dricka vattnet, så vattnet renas av stora vattenanläggningar som driva av – just det – el.

Vi är beroende av el. Så om du vill försäkra dig om att fortfarande ha tillgång till el i ditt hem, ta kontakt med elektriker i Uppsala, om du bor där. Om inte, ta kontakt med en elektriker där du bor.