Välj miljövänlig uppvärmning till din bostad

Välj miljövänlig uppvärmning till din bostad

Att välja miljövänlig uppvärmning till bostaden handlar inte enbart om att se till miljöns bästa. I många fall handlar det även om att pressa den totala kostnaden för uppvärmning vilket för många är den faktor som avgör att energisnåla alternativ väljs. Miljövänlig uppvärmning handlar om att värma upp bostaden med miljövänliga alternativ men minst lika […]

Tilläggsisolera huset för att spara energi

Tilläggsisolera huset för att spara energi

Undermåligt isolerade hus ger upphov till ett stort energislöseri ute i landet. I det svenska klimatet är det otroligt viktigt att se till att huset är välisolerat för att det ska bli energieffektivt – oavsett vilken typ av uppvärmning du använder dig av i bostaden. Särskilt viktigt är det om du använder direktverkande el eller […]