Stort behov av laddstolpar i Stockholm

Med ett mål att transportsektorn i Stockholms Stad ska vara helt oberoende av fossila bränslen år 2030 kommer nybyggnation av laddstolpar i Stockholm behöva ske med mellan 15 000 – 25 000 stolpar på drygt 10 år. En nyhet som Nyteknik rapporterade om i början av 2018. Med tanke på att de då fanns  ca 700 laddstolpar är det lång väg kvar att gå.

Om Stockholm Stad ska lyckas med att ha en fossiloberoende transportsektor år 2030 måste antalet elbilar öka kraftigt. Man räknar med att det detta år i så fall behöver finnas mellan 150 000 och 200 000 bilar med el som primär kraftkälla.

Når man upp till den siffran bilar krävs även en rejält utbyggnad av antalet laddstolpar runt om i Stockholm. Det presenterades först på ett seminarium av Ellevio, något som sedan bland annat tidningen Nyteknik valde att skriva om.

Nybyggnation och standard

Utöver en stor nybyggnation av laddstolpar så lyftes även kravet upp på samarbete och standardiseringar. Ett problem skulle exempelvis kunna bli att olika laddstolpar sätts upp i olika kommuner. Därmed skulle laddning enbart kunna ske i vissa kommuner beroende på vilket laddningssystem som används.

Ska transportsektorn förlita sig på eldrivna fordon behöver laddning och logistik vara enkel och smidig.

Förutsättningar för att lyckas

I seminariet sa Johan Lindhagen (som är vd på Ellevio) att förutsättningarna och möjligheterna finns för att lyckas med målet att montera över 14 000 laddstolpar i Stockholm. Men allt hänger på att politikerna tar tydliga riktningsbeslut och ställer tydliga krav. Bland annat vilken standard och vilka krav som ska ställas på elföretagen.

Ett problem som finns idag är kostnaden. Det är en stor investering vilket gör att företag inte vill montera mer än ett par stolpar åt gången. Att förlita sig på att marknaden ökar efterfrågan och att antalet laddstolpar på detta sätt ökar ansåg han däremot inte vara rätt väg.

”I slutändan kanske det måste till subventioner” säger han till tidningen.

Opinion som kräver laddstolpar

Chefredaktören på Nyteknik har även skrivit en ”Ledare” om just problematiken med antalet laddstolpar i Stockholm. Han lyfter fram att elbilar är framtiden och att intresset ökar år från år hos konsumenterna att köpa dessa bilar. Samtidigt är det just en bit kvar innan det är det självklara valet.  En sak som stoppar utvecklingen är just antalet laddstolpar. Hur problemet ska lösas är däremot inte helt uppenbart. Företagen väntar in efterfrågan – konsumenterna väntar in laddstolparna.