Slipa på din presentationsteknik

Har du svårt att vinna gehör för dina åsikter och idéer? Känns det som att du ofta överröstas i samtal med fler än två deltagare och hellre sitter tyst än dras med i en uppmärksamhetstävling där alla medel är tillåtna? Då kan du behöva slipa lite på din presentationsteknik. Presentationsteknik är en metod, eller en samling metoder egentligen, som går ut på att hitta det bästa sättet att vinna sina åhörares uppmärksamhet när man håller tal, demonstrerar en produkt eller bara deltar i ett vanligt samtal.

Mycket kan åstadkommas bara genom att tänka över hur man talar: i vilken ordning man säger, hur man låter på rösten, vad man har för kroppsspråk och så vidare. Det här är ju saker som alla känner till; när man står inför en karismatisk talare så lyssnar man gärna. Men det inte alla vet är att karisma och talartalang inte nödvändigtvis är någonting medfött, det går att träna sig till att bli en bra talare med en slipad presentationsteknik.

Kurser i presentationsteknik

Det anordnas kurser i presentationsteknik på många håll i Sverige, inte minst i Stockholm En kurs i presentationsteknik kan vara bra för den som vill få ett hum om vad det handlar om och en uppsättning verktyg att ta med sig. Kurserna hålls oftast bara under någon dag eller två, en förvånansvärt mycket brukar hinnas med under dessa dagar.

Viktigt att kunna övertyga i miljödebatten

Inte minst i miljödebatten är det oerhört viktigt att ha en bra presentationsteknik och tänka på framför allt retoriken och den framtoning man har. Det är en hetsig debatt som inte alltid är rakt igenom renhårig. När man står inför en person som uppenbarligen inte bryr sig det minsta om vad så gott som alla forskning de senaste decennierna visar på, kan det vara svårt att vinna en debatt med sakliga argument.

Men ofta handlar det om att personen i fråga faktiskt inte alls läst på någonting om de fakta som finns till vårt förfogande. Med en lugn framtoning, väl valda argument, ovedersägliga fakta som bygger på varandra – kort sagt, en god presentationsteknik – kan man faktiskt övertyga även den mest hårdnackade klimatförnekare.

Bra och dåliga talare

Vissa säger att med en god presentationsteknik kan man få till och med telefonkatalogen att bli intressant för den som lyssnar. Vi vet inte, eftersom vi inte har provat. Men vi vet hur inspirerande det kan vara att lyssna på någon som verkligen har ett tydligt och rakt förhållningssätt, som låter engagerad på rösten och som känns alert i kroppsspråket. På samma sätt kan det vara oerhört sövande att sitta och lyssna på någon som stakar sig, som rör ihop fakta och verkar allmänt ointresserad av sitt ämne. Så vilken person vill du vara, den förra eller den senare? Gå en kurs i presentationsteknik och få svaret!