Så blir du en klimatsmart chef

Så blir du en klimatsmart chef. Är du chef idag så har du ett tort ansvar även över samhällsfrågor. Inte minst gäller detta klimatet och det hot som ligger över oss alla. Vill man vara riktigt konkret så är det du – och alla andra chefer – som är de sista som kan bromsa den oroande utvecklingen i världen. Ser man det så – ja, då är det betungande. Ser man det som en ypperlig möjlighet att göra skillnad – ja, då det istället inspirerande.

Att vända på utvecklingen är inte enbart en fråga för länder med stora utsläpp. Det är en fråga för oss alla. Från privatpersonen som kanske väljer att cykla till jobbet, vidare till dig som chef som kan ställa om till en mer hållbar produktion och sedan hela vägen in till Ovala Rummet i Vita Huset. Alla har ett ansvar och alla kan bidra. Vissa lite mer än andra dock, detta tack vare den position man har skaffat sig.

Du som chef kan bli en klimatsmart chef och du kan agera förebild både för dina anställda, för kunder, för leverantörer och för konkurrenter. Att ta en tydlig ledarroll i den här frågan kan ha stora fördelar. Talar man med exempelvis rekryterare runt om i Sverige så säger dessa att arbetsplatser med ett tydligt miljöfokus upplevs som väldigt attraktiva. Det finns således en god möjlighet att ren spetskompetens kommer att falla rakt ned i knät på dig om du vågar ta ställning.

Så gör du för att bli klimatsmart

Det går inte att bara slå sig för bröstet och proklamera ut att man är en klimatsmart chef och att man företräder ett företag vars fokus på miljön är större än alla andras. Handling väger avsevärt mycket tyngre än ord. Vi tänkte genom tre sätt visa hur du kan förändra både dig och ditt företag och, genom detta, gå i bräschen för en bättre miljö och en bättre värld.

  • Ändra er företagskultur. Alla företag har sin egen prägel och sin egen företagskultur. Detta är i grunden positivt, men för att den ska anpassas till vår tid och med en tanke på miljön så måste den förändras. Eller snarare – detaljer måste implementeras och få ett tydligare utrymme. Ni måste bygga en bättre kultur där ett större fokus läggs på hållbarhet. Detta kan ske genom att du som chef sätter ett fokus på att alla ska förstå vikten av förändring och vad en omställning kommer att kräva. Att skicka alla mellanchefer och folk i ledande positioner är ett bra startskott. Vidare så kan man även bjuda in föreläsare om miljöfrågor och man kan uppmuntra förslag från de anställda som minimerar påverkan på miljön. Vad sägs om en tävling där den som använder bilen minst under en månad vinner? Ni kanske kan utmana en konkurrent på något område eller kanske ännu bättre – samarbeta vid ett klimatprojekt?
  • Team för hållbarhet. Er organisation ska präglas av hållbarhetsfrågor – detta från toppen och hela vägen ner till golvet. Chefer ska ingå i olika hållbarhetsgrupper där man gemensamt kan hitta olika nyckelfrågor att arbeta mot. Vad kan varje anställd göra? Hur kan hela företaget agera? Finns det konkreta mål att jobba mot och hur kan ni nå dessa? Hållbarhetsgrupper kan med fördel blandas mellan olika avdelningar, det ger dels nya infallsvinklar och dels så bidrar det till en bättre sammanhållning. Avsätt tid för möten och uppmuntra träffar.
  • Håll igång: Alla vet att den första elden är den som bränns mest. Det går inte att laga mat om glöden är borta. I denna fråga måste man visa engagemang och fortsätta jobba även om glöden falnat lite. Fortsätt att bjuda in till föreläsningar, fortsätt att utbilda, fortsätt att ställa krav på leverantörer och på partners. Ni har på er ledartröjan just nu, men det handlar om ett långt lopp och här måste man fortsätta att kämpa ända fram till mållinjen.