Hur blir miljön om alla kör elbil?

Det är mycket om miljön just nu. Så gott som alla nyheter, som är det minsta seriösa, har olika nyheter som handlar om miljön. Att inte ha det, är snudd på tjänstefel. Så det vi kan konstatera är att det är miljön som nu måste vara i fokus. Snart har vi ingen planet kvar – och vad ska vi då med alla pengar, fina hus, aktier, fabriker och allt det som vi har vant oss vid i den rika delen av världen?

Så om vi alltmer numera väljer miljövänliga alternativ, som att köra elbil istället för de gamla fossilbilarna, hur blir framtiden då? Hur många bilar finns det till exempel i Stockholm? I huvudstaden finns det över 1 miljon innevånare. Säg att minst hälften äger en bil. Det blir över 500.000 bilar, som alla ska få sin laddning i olika stationer runt om i Stockholm. Kommer elektriciteten att räcka till 500.000 bilar som ska laddas minst en gång om dagen?

Scenario för elbilsanvändning

Hur ska elnätet i till exempel Stockholm klara av 500.000 elbilar? Det är ju inte bara elbilarna som behöver elförsörjning, alla fabriker kräver stora mängder el, för att inte tala om alla samhällsfunktioner som kräver elförsörjning. Sedan tillkommer alla hushållens användning av el.

Om alla hade elbilar, skulle de behöva 11TWH, enligt Energimyndigheten. En summa på 11 TWH, blir märklig om man inte vet vad den siffran står för. Enligt samma myndighet producerade Sveriges samlade kraftverk 151 TWH förra året, alltså är 11 TWH 7,3 procent av 151 TWH. Det leder alltså fram till konstaterande att elbilarna skulle kräva 7 procent av allt det el som alla Sveriges kraftverk producerar.

Samma myndighet (Energimynidgheten) konstaterade att Sverige exporterade 15,6 TWH i fjol, alltså 10,3 procent av all produktion i Sverige. Alltså skulle alla elbilar i Sverige kräva hälften av den el som exporteras. Den summa som vindkraftverken producerar i el, motsvarar 11,5 TWH. Det innebär att elbilarna skulle kunna få el från Sveriges vindkraftverk. Det innebär att alla elbilar skulle kräva 3 gånger så mycket el som tåg och kollektivtrafik.

En ska som man kan sammanfatta denna uträkning, som Energimyndigheten har gjort innebär att elbilarna skulle kräva i el, av den el som Sveriges vindkraftverk producerar. Med det sagt, får vi önska att alla skaffade sig elbilar, så att all den trafik som numera görs, kommer av fossilfria fordon.

Men innan vi har kommit s långt, krävs det att man gör närmare 500.000 laddstolpar, bara i Stockholm, vilket skulle utmana landets elektriker, vad gäller arbete med att installera så många nya laddstationer.