Pappersmassa ingen stor miljöbov

Miljöfrågor är ofta i fokus idag, med klimathotet och växthuseffekten som ständigt överhängande hot. Hur ska man förhålla sig tryckerier som framställer pappersprodukter? Sparar man på skogen genom att omfamna det papperslösa samhället och köra helt och hållet digitalt? Eller kan man gå till sitt lokala tryckeri och använda papper med gott samvete?
Svaret är nja. Det beror mycket på var man hämtar pappersmassan, eller närmare bestämt var skogen växer. Faktum är att de europeiska skogarna enligt ny statistik hajar ökat med mer än 30 procent sedan 1950. Enligt samma uppgifter så ökar Europas skogsyta med motsvarande fyra gånger London varje år. Skog täcker, enligt statistiken närmare hälften av den europeiska kontinenten och skogsarealen beräknas fortsätta att växa. Skogsarealens andel har faktiskt ökat i alla europeiska regioner under de senaste 20 åren.

Skogen växer i Europa

Framförallt i norra Europa kommer papperet från brukade, halvnaturliga skogar som är skyddade enligt lag. Dessa skogar hanteras efter en cykel där planering, tillväxt och avverkning genomförs systematiskt och kontrolleras noggrant. De tidigare problemen med för stor avverkning som funnits i norra Europa och Kanada har löst med hjälp av samarbete mellan lagstiftare, miljörörelse och skogsindustri. Allt detta i syfte att skydda de kvarvarande urskogarna. Även brukade skogar utgör en naturlig hemvist för både ett rikt växtlig och mängder av djurarter. Därför är det viktigt för politiker och opinionsbildare att även i fortsättningen stödja bruk av papper som har sitt ursprung i återbruksbara källor.
Det finns alltid möjligheter att bli bättre, men mycket tyder på att pappersmassan är en ganska liten anledning till att skogen minskar i areal i de så viktiga tropikerna. All pappersmassa som importeras till Europa uppfyller EU:s kvar på förbjud för import av olagligt avverkat timmer.

Energi är den största boven

55 procent av jordens totala avverkning av skog används för att producera energi, och cirka 25 procent går till byggnationer. Pappersmassan står bara för 11 procent av den totala avverkningen och kan dessutom utnyttja återvinningsbart avfall i stor utsträckning.
I de tropiska delarna av världen är den enskilt största anledningen till skogsavverkning omvandling av skog till åker- och betesmark, främst i försörjningssyfte. Lyckas man alltså hitta alternativa försörjningar till boende i Amazonas och andra tropiska områden så ökar chanserna att rädda regnskogen på ett märkbart sätt.