Miljövänliga tak – vilka alternativ finns?

Vi närmar oss en kritisk punkt gällande klimatet. Detta innebär att vi alla måste börja bidra och minska våra egna avtryck på miljön. Vilket också många svenskar gör idag. Vi försöker hitta sätt att bidra och inte minst syns detta i hur vi lever – och var vi lever. Det senare innebär att vi gör ansträngningar för att förvandla våra hem till mer miljövänliga sådana. I detta kommer en massa frågor. Kan man exempelvis bygga hus med miljövänliga tak? 

Då man talar om miljövänliga tak så kan man se saker ur två olika perspektiv. Det ena handlar om energi och det är något som berör hela bostaden i stort. Det är också till den området som flest insatser riktas: vi kan genom att minska vår energiförbrukning spara på jordens resurser. Detta samtidigt som vi också sparar pengar. Att byta till exempelvis bergvärme kan spara upp till 80% i kostnader för uppvärmning och energi. 

För att detta ska vara möjligt så måste emellertid huset vara tätt och inte läcka ut exempelvis varm luft. Där gör taket skillnad och genom att kontakta en takläggare i Stockholm för att A) se över ett befintligt tak och täta till eventuella läckage eller B) planera för ett byte av tak så kan man tjäna pengar – och samtidigt bidra till en bättre miljö. Det är miljövänliga tak sett ur det ena perspektivet. 

Miljövänliga tak i naturliga material  

Miljövänliga tak ur det andra perspektivet än energisparande sådana handlar om material. Idag kan man se flera exempel på hur man arbetar i större städer för att förändra stadsbilden genom att implementera mer växtlighet och mer grönt i dem. 

Detta syns genom en ökad medvetenhet i stadsplaneringen där fler parker och grönområden får ta plats. Det syns även sett till taken där så kallade gröna tak blivit populära runt omkring i världen. Biotoptak och sedumtak  är de namn som används och det handlar om tak som passar perfekt för odling. 

Ett platt tak kan anläggas med ett sedumtak och genom detta så får man många fördelar. Växterna binder koldioxid, de absorberar vatten och fukt och de tar bort mycket av det buller som finns i storstäder. Utöver detta så bidrar växtligheten till en mer harmonisk stadsbild. Genom sedumtak så bidrar man till en bättre luft – med mer syre – i staden. Dessutom så skapas en ökad mångfald där bin, fåglar och insekter kan äta, leka och pollinera.  

Hitta en grön takläggare i Stockholm  

Låter detta intressant för er BRF i Stockholm eller för dig som privatperson? I så fall så är kulan i rullning och nästa steg är att hitta en takläggare i Stockholm som kan lägga ett grönt tak. Grundkravet för att denne takläggare i Stockholm ska kunna genomföra jobbet är att taket är platt eller har en minimal lutning. Sedumtak passar således bäst på de moderna villor som man numera ser blivit populära.  

Se över vilka alternativ som passar dig bäst. Som sagt, då det handlar om tak kan man göra miljön stora tjänster och samtidigt också tjäna pengar på köpet. Rätt takläggare i Stockholm kan hjälpa dig att nå målen.