Bör Google motverka desinformation om klimathotet?

Google är för de allra flesta ett verktyg som dagligen används – och som också förenklar vardagen. Det är bara att gå till dig själv. Hur hittar du information om du befinner dig i en ny stad? Hur tar du reda på vilket väder det ska bli till helgen? Hur gör du för att hitta bästa möjliga pris på en specifik produkt eller tjänst? Troligt är att du, liksom de flesta andra, väljer att använda Google.

Gott så, men det finns även en baksida. Kritik – och ganska kraftfull sådan – mot Google finns och detta från flera olika håll dessutom. En sak som många kritiserar handlar om att Google bidrar till att propaganda, extrema åsikter och rena falsarier kan spridas via sökmotorn. Detta exempelvis genom att länkar till videos publicerade på Youtube kan ligga kvar i flera, flera dygn innan de slutligen tas bort från sökresultaten.

Många pekar på att detta i grunden är ett hot mot hela vår demokrati och att exempelvis desinformation som sprids kan försvaga – och polarisera – vårt samhälle. Sant är emellertid att Google tar ett visst ansvar i detta och det bevisas av att exempelvis extrema videos med radikala budskap och åsikter plockas bort. Lika sant är dock även att det kan ta ganska lång tid innan detta sker – och att dessa då redan fått den spridning som upphovsmännen velat nå.

Google stoppar vilseledande reklam, annonser och material

Många vill att Google agerar snabbare och visar mindre flathet i dessa frågor. Ett så pass stort företag som, trots allt, har ett monopol har också ett ansvar. En av vår tids största ödesfrågor handlar om klimatet.

Är det inte så att Google har ett ansvar i att peka på att det de facto finns ett klimathot och därigenom också plocka bort all desinformation som finns tillgänglig att klicka sig in på? Bör Google motverka desinformation om klimathotet?

Frågan är komplex – vad är en personlig åsikt och vad kan strida mot yttrandefriheten? – men Google har de facto tagit ställning i just den här frågan. Från och med November så kommer Google och dotterbolaget Youtube att plocka bort allt material, all reklam och alla annonser som, citat: “ säger emot den väletablerade vetenskapliga samsynen kring förekomsten av klimatförändringarna och dess orsaker “.

Samma sak gäller för övrigt även för vilseledande information om godkända vaccin. Youtube har redan nu börjat plocka bort videos som handlar om ren desinformation om exempelvis biverkningar av vaccinet mot Corona. Det är ett steg i rätt riktning. Att så pass stora aktörer som Google och Youtube börjar agera i dessa frågor är viktigt. Det sänder om inte annat signaler även till andra aktörer med samma monopol. Exempelvis Facebook och Twitter.

SEO – sökmotoroptimering – så rankar ditt företag högre

Google är fortfarande extremt mäktigt och att man börjat ta tag i dessa nyckelfrågor som rör hela vår framtid är ytterst glädjande – och på tiden, kan säkerligen många tillägga.

Som kritiker så glömmer man i många fall bort de stora fördelarna som finns med Google. En sak som faktiskt skapar mer demokrati sett till marknadsföring och synbarhet är att man inte kan köpa sig till framgång längre.

Företag idag tävlar på lika villkor. Förr – Pre-Google – så vann alltid det företag med störst budget. Idag kan David vinna över Goliath och detta genom att använda SEO – sökmotoroptimering och anlita rätt partner inom detta. Genom ett genomtänkt, smart och konsekvent arbete med SEO – sökmotoroptimering – så kan även mindre företag, till en ganska låg kostnad, nå kunder över hela världen. Det är en av de stora fördelarna med Google. Störst går inte alltid först.