Asfaltera Uppfart – bra för miljön?

Asfaltera Uppfart – bra för miljön? Asfalt är ett tacksamt material att arbeta med – och ett av de material som gjort störst skillnad för oss människor. Genom att asfalt började användas så har vi också blivit mer mobila, detta tack vare att vägarna blivit så pass mycket bättre, säkrare och mer hållbara. Men, hur pass bra är asfalt egentligen för miljön? Kan jag asfaltera min uppfart med gott samvete?

Asfalt tillverkas genom att sten blandas med ett bindningsmedel – Bitumen. Bitumen är å sin sida en tung oljeprodukt och det är, ur en ren miljöaspekt, inte särskilt bra. Bitumen å si sida utgör inte en särskilt stor del av den färdiga produkten i form av asfalt – ungefär 6% – men det handlar ändå om något som inte är bra för vår miljö.

Samtidigt så ska man dock även vara medveten om att lejonparten av den asfalt som tillverkas är återanvänd sådan. Det gör att miljön inte tar så stor skada och att du kan välja att låta asfaltera din uppfart utan att drabbas av ett alltför dåligt samvete.

Asfaltera uppfart – välj rätt företag

Att asfaltera uppfart å sin sida handlar mycket om att välja rätt företag. Det är inte ett projekt för lekmän. Väljer du själv att göra det – och där du hyr alla maskiner som krävs – eller anlitar en oseriös aktör så kommer din uppfart att gå sönder redan efter några år – och inte sällan redan efter den första vintern. Det är en rakt igenom dålig investering.

Väljer du däremot en seriös och skicklig aktör så kan du se fram emot en uppfart som håller över en lång, lång tid framöver. Fördelarna med att asfaltera uppfart är många och här kan bland annat nämnas mindre skötsel – du slipper hålla på att exempelvis kratta grus – och en högre estetik – asfalt ramar in och bidrar till en ökad skönhet. Utöver detta så blir det även enklare att skotta under vintern, detta samtidigt som din bil också utsätts för ett mindre slitage. En annan fördel är att den jämna ytan kan användas av barnen och där exempelvis basket och andra sporter kan utövas med stor fördel.

Utveckling för miljövänlig asfalt

Bitumen håller dessutom på att fasas ut. Peab har sjösatt ett projekt och gjort stora investeringar i att hitta lämpliga ersättare till denna oljebaserade produkt. Genom att använda Lignin – ett växtbaserat ämne med liknande egenskaper – så kan man minska de egna avtrycken på klimatet på ett markant sätt.

Utöver detta så har Peab även arbetat hårt med att – vid framställningen – använda bioolja snarare än att elda med fossila bränslen. Detta innebär att framtidens asfalt, av allt att döma, kommer att vara miljövänlig och att vi alla kan skörda frukterna av detta. Att en så pass stor aktör går i bräschen för en bättre miljö är viktigt!