Kontorsrenoveringar skapar onödigt sopberg

Vad sker med gammal kontorsinredning när kontoret ska renoveras och göras om? Allt för ofta körs det rakt till tippen eller en återvinningscentral trots att det är fullt fungerande möbler. På detta sätt hamnar tusentals ton av kontorsmöbler varje år på tippen. I onödan. 

Dagens Industri skrev i juni 2018 om baksidan med ”renoveringshetsen”. Deras rubrik var att ”inredning för miljarder slängs på tippen” – för det är vad det handlar om när kontorslokaler ska byta inredning eller renovera. Allt för ofta körs de gamla möblerna till närmaste återvinningstation trots att de är fullt funktionsdugliga. Man kan exempelvis anse att det är för svårt att sälja den begagnade kontorsinredningen och väljer istället att slänga bort den. 

De nämner att 29 miljarder kronor läggs varje år på inredning till kontor och butiker. Det i sig är inte fel men problemet är att den gamla inredningen bara slängs bort. Enligt en miljöexpert, som uttalar sig i tidningen, är det ”gängse metod” att just bara slänga bort den gamla kontorsinredningen när ny ska in. Något som knappast kan ses som miljövänligt. 

Värst i Stockholm och storstadsregioner

I Stockholm är det högre omsättning på hyresgäster än i många andra delar av landet. En stor bidragande orsak kan vara den bostads och kontorsbrist som finns i Stockholm. Företag kan få hyra andrahand eller hyra mindre lokaler än vad de egentligen vill ha. När de sedan hittar bättre alternativ flyttar de till bättre och bättre. Till slut kanske man når det kontor som man ville ha gällande storlek och lokalisering. 

I och med att många företag flyttar runt skapas även olika behov av kontorsinredning mellan de olika hyresgästerna. Det i sig gör att inredningen byts ut ofta vilket alltså innebär att storstadsregionerna slänger mer inredning än andra delar av landet. 

Vill minska mängden

Svenska Miljöinstitutet driver ett projekt för att vända denna trend. Målet är att helt enkelt minimera den mängd funktionella kontorsmöbler som årliga slängs bort. Detta gäller visserligen både fast och rörlig inredning med i detta fall har man lagt fokus på den fasta inredningen. Detta eftersom de lättast kan användas till återbruk. I artikeln nämns exempelvis handfat, enkla innerväggar m.m.

Fördel för många 

Genom att minska mängden slängd kontorsinredning skapas flera fördelar. Det är helt klart bättre för miljön om möblerna kan återanvändas vilket därmed minskar behovet av produktion. Det minskar därmed avfallsmängden. För företagen finns en fördel i den ekonomiska aspekten. Skulle det finnas en planerad väg för återbruk skulle man även lättare ta vara på sin inredning och få en bättre ekonomisk bärighet att välja återbruk istället för att slänga bort allt.