Isolera hellre än elda på i villan

Det är inte bara dystra nyheter när det kommer till miljön, även om det finns alldeles tillräckligt av den varan också. Här och där finns det små strimmor av ljus och det finns människor och företag som är villiga att ta på sig ansvaret för att leva och arbeta på ett hållbart och ekologiskt sätt.

Vi bör alla inta en annan attityd

Det hela handlar ju om att tänka på annat sätt än förut. Det handlar om att tänka på att endast utnyttja de naturresurser som är förnybara. Och undvika sådant som inte jorden kan förnya. Här är det läge att enbart utnyttja energier som kommer från sol, vind och vatten, och som inte kräver fossila bränslen för sin produktion. Här tänker vi på skogen, och de resurser som skogen kan förse oss med. Samtidigt kan vi inte skövla hur mycket som helst ur skogen. Utan att vårda den, ta hänsyn till det skogen behöver och kan ge. Bland det mest miljövänliga sättet att bo på är att inte använda för mycket av energiåtgång som inte är miljövänliga. Då gäller det att antingen bygga energipassiva hus, eller om man bor i ett äldre hus, att isolera huset så att man inte behöver slösa med uppvärmningsresurser.

Utnyttja enbart förnybar energi

Har man installerat en bergvärme för energiåtgången och uppvärmningen av huset, har man verkligen dragit sitt strå till stacken. Ändå kan det vara bäst  att isolera huset så att man slipper elda för kråkorna, som man sa förut. Och framför allt om man inte har bergvärme, bör man definitivt isolera sin villa. Isolerar du villan, till exempel i Stockholm, vet du att du inte behöver slösa så mycket på uppvärmningen. Du sänker dessutom uppvärmningskostnaderna för din villa och de flesta som har villa vet att det är uppvärmningen av villan som kostar mest. Du sänker både sina kostnader, samtidigt som du agerar och lever miljövänligt. Det är märkligt detta, att det som är miljövänligt samtidigt är det billigaste men även det mest hälsosamma sättet att leva på.

Träfiber är miljövänligt

Bland det mest miljövänliga som du kan välja för din isolering av villan i Stockholm, är det träfiber som blir över i skogsindustrin. När man på sågarna tillverkar plankor för träindustrin, bildas det en hel del träfiber. Det kan man ta tillvara istället för att slänga, och det blir bland det bästa isoleringsmaterial som du kan tänka dig för din villa. Det är giftfritt. Det är miljövänligt och det är ett effektivt isoleringsmaterial. Läs mer om detta på: http://www.isoleringstockholm.nu.