Kan ett nytt elsystem ge fördelar?

Äldre hus dras ofta med höga kostnader och dessa kan man som husägare komma till bukt med. Ett exempel på detta är att se över vilket typ av elsystem man har och låta en elektriker utföra en besiktning. Äldre elsystem kostar mer pengar och det är en sak som ett byte kan förhindra.

En annan sak handlar om att dessa kan vara direkt livsfarliga. Årligen så inträffar det omkring 1000 bränder i svenska hem som en direkt följd av elfel. Det kan handla om felaktiga installationer och det kan handla om att det gamla elsystemet inte klarar av de krav vi har idag – i och med att vi använder fler elektroniska maskiner och apparater.

Således så finns det – utöver ekonomiska skäl – även ett tydligt incitament till varför man bör låta en behörig elektriker se över vilken typ av anläggning/elsystem som finns i huset. Det kan nämligen rädda livet på dig och din familj i Stockholm.

Gör gröna val i samband med ditt byte

Det finns andra saker som kan göras i samband med att man anlitar en elektriker för ett mer säkert och mer ekonomisk hushåll. Vad är det som kostar pengar i ert hem i Stockholm? Har ni äldre vitvaror så kommer säkerligen er elektriker att påpeka att det är dags att byta ut dessa mot moderna som är bättre ur en ren energiaspekt.

Detsamma kan sägas om ert eget beteende. Många har tänt i alla rum samtidigt och har inte en tanke på att detta kostar pengar. Vi konsumerar el som vi inte behöver och det i sin tur kostar oss alla någonting sett till hur vår miljö påverkas. Här kan en elektriker hjälpa er att installera exempelvis lampor som styrs av rörelse och som sätts igång- och slås av som en följd av hur många som befinner sig i ett rum.

En annan innovation som hör ihop med el, kostnader och miljö är värmepumpar. Dagens värmepumpar går nämligen att koppla direkt mot den nordiska elmarknaden; något som innebär att du kan se hur värmepumpen ökar sin prestanda under de tider på dygnet då elpriset är som lägst och som går ner i prestanda då det stiger. Du behöver inte göra någonting annat än att lösa ett elavtal per timme. Här förutsätter vi att du väljer grön el också. Det vill säga el som hämtas från sol, vind eller vatten och som inte släpper ut något koldioxid.

Är ditt nya hus elsäkert?

Vi ska även påpeka att man även bör se över skicket på el och installationer i samband med ett husköp. Detta är en självklarhet vid äldre hus, men vi skulle emellertid säga att även nybyggda hus behöver kontrolleras. Det finns en påtaglig stress i samband med byggnationer och där man ska vara klar inom en viss – ibland orimlig – tidsplan.

Allt detta kan gå ut över elsäkerheten och där byggföretaget struntat i att låta auktoriserade installatörer och behöriga elektriker sköta jobbet. Det bör alltid kollas upp. Annars finns en risk för ett sämre system som dels kostar pengar och som dels kan vara livsfarligt.