Investera i framtiden

Den har blivit relativt utnött – frasen – att investera i framtiden. Dock vill vi påpeka här att vi verkligen menar det. Ska man investera, bör man undantagslöst göra det i alla projekt och företaganden som ser till att jorden återställs, att klimatet håller inför framtiden. Vi bör alla göra så gott vi kan. Har vi pengar att investera i företag inför framtiden bör de alla vara i företag som arbetar för en renare miljö, för hållbarhet och för att återföra resurser till jorden som vi alla lever av. Då får investeringarnas avkastning få stå tillbaka för det som för utvecklingen framåt för en mer hållbar framtid, med renare luft, minskat sopberg, renare vatten och satsningar på icke-fossila bränslen.

Fram för investeringar med moralen som kompass

Det finns alltså investeringar som görs enbart i objekt som strävar efter att uppnå positiva, samhälls- och miljöeffekter, vid sidan om det uppenbara; få en ekonomisk avkastning. Det ena behöver inte utesluta det andra. Den smarta ser till att få båda. Här hoppas vi att det är slut med tankar på rörelser som ser misstänksamt på miljöhänsyn, och ”trädkramare” och företag som arbetar med att nå miljöhänsyn och positiva klimateffekter som något flummigt, icke-ekonomiskt och humbug. Det är alltfler globala företag som har insett vikten av att arbeta långsiktigt och med hänsyn till klimat och miljö.

Investera bara i miljövänliga företag

Fortsätter vi i detta spår vi ser just nu att majoriteten företag arbetar för, har vi snart inget företagande, då jordens resurser minskar år för år. Har vi ett klimat som gör det omöjligt att arbeta och bo på stora delar av planeten jorden, har vi förlorat majoriteten företag. Tiden rinnner undan och tillsammans kan och bör vi göra så mycket vi bara kan för att det ska finnas en underbar planet att bo på. Här vill vi rekommendera att investera enbart i företag som arbetar efter etiska normer enligt FN:s Global Impact! Här gäller att de företag som har anslutit sig till riktlinjer för både FN:s Global Impact, OECD:s riktlinjer om multinationella bolag och FN:s konvention om barns rättigheter. Som investerare av kapital kan man alltså bidra till en bättre värld genom att låta pengarna växa på sätt som är hållbara och som används för att göra jorden till en bättre plats för våra barn och barnbarn.

Det kan kännas gott att leva med ett rent samvete och använda kapitalförvaltning av bolag som är medvetna om vad som kan bidra till hälsosamt företagande och en bättre miljö och ett hållbart klimat för framtiden.