Hur ett tydligt ledarskap kan förändra

Vi har egentligen alla nycklar för att skapa en bättre värld. Med detta menar vi att alla frågor som ställs gällande vårt klimathot har svar och att det hela handlar om att skapa en förändring. Det är också det som är den svåra och det obekväma. För att få flygandet att minska, för att få utsläppen i övrigt att göra likaså och för att vi ska sluta – eller kraftigt dra ner på – bilåkandet så krävs det krafttag.

Alla vet detta – men ingen är beredd att offra sin egen bekvämlighet och sin egen vardag. Det är lätt att peka finger i den här frågan och det är lätt att slå sig för bröstet. Att man slutar äta kött är något som kan motivera en årlig resa till Thailand – så kan ett vanligt resonemang se ut. Det håller inte.

I många fall så krävs det en förändring som innebär ett tydligare ledarskap. Det kan dels innebära morötter och dels så kan det även handla om piska. Att exempelvis subventionera alternativ inom uppvärmning är en sak som kan få fler BRF:er att ta steget mot att sätta upp solfångare på taken. Att införa en höjd skatt på flyg är något som kan minska det rena nöjesflygandet. Två tydliga exempel på hur en piska och en morot kan ge effekt.

En ledarskapsutbildning ger bättre ledare

Den som fattar besluten behöver inte vara politiker. Ovanstående exempel visar på hur politiska beslut kan skapa en förändring, men det finns även andra alternativ i den lite mindre skalan som kan visa på hur ett tydligt ledarskap kan leda till en bättre miljö. Ta en arbetsplats som exempel: hur kan man få sina anställda att minska sina utsläpp och ställa undan sin bil?

Som chef så kan man dels visa vägen genom att föregå med gott exempel och dels så kan man skapa incitament som ger motivation. Vad sägs om att dela ut stegräknare och anordna en tävling där vinnaren får ett fint pris – extra semester, bonus, en finare middag och så vidare? En tävling där gruppen kan tävla tillsammans och där en kick-off utlovas som pris om målen nås? Når man ett visst antal steg – vecka efter vecka – så blir man också belönad.

Skillnaden i ledarskap blir tydligt

Det här är ett tecken på ett ledarskap som inte kräver någon större uppoffring och ett typiskt exempel på hur en ledarskapsutbildning kan ge nya infallsvinklar. En chef eller ledare som genomfört en ledarskapsutbildning kan nämligen se lite utanför den berömda boxen och då det gäller miljö så är det ofta den synvinkeln som krävs. En chef som inte genomfört en ledarskapsutbildning skulle enbart se kostnader i den typen av förändring vi gick igenom:

  • Stegräknare Att köpa i en massa stegräknare till kontoret i Stockholm kostar mycket pengar.
  • Semester, bonusar och andra belöningar: Det blir en tung utgift om alla vinnare ska belönas. Det är således bättre om alla fortsättningsvis tar sin bil till jobbet.

Vi visar istället hur en chef med en tydligt och relevant ledarskapsutbildning ser på saken:

  • Gemensamma mål – bättre arbetsmiljö: Alla strävar efter ett gemensamt mål och pushar varandra. Kanske skapas en hashtag på Instagram där var varje anställd kan visa sina framsteg dagligen. De stegräknare som används blir perfekta nycklar för att känna tillhörighet och gemenskap – något som smittar av sig även på det viktigaste: att sköta sitt jobb och prestera maximalt där.
  • Minskad frånvaro: Den stora vinsten handlar om företagshälsan. Genom stegräknare och strävan efter att nå ett mål så skapas en daglig motion som i sin tur leder till ett ökat välmående. Vinsten i detta innebär att detta företag i Stockholm får en minskad sjukfrånvaro och att lönsamheten i och med detta ökar. Här kan man se hur en ledarskapsutbildning – och ett tydligt ledarskap – indirekt kan leda till en bättre miljö. Alla beslut behöver inte fattas på högsta politiska nivå, i den här frågan är varje liten förändring välkommen och absolut nödvändig.

Företaget Kontura erbjuder utbildning i ledarskap. Läs mer på deras hemsida.