Det behövs skärpta straff för miljöbrott

”Brott lönar sig aldrig”, brukar det ju heta. Men det är faktiskt en sanning med modifikation, åtminstone när det gäller miljöbrott. Sanningen är den att många företag på ett cyniskt sätt utnyttjar de små straffsatser som finns när det gäller miljöbrott som till exempel utsläpp i naturen. I stället för att betala höga miljöavgifter räknar man helt enkelt med böterna i budgeten. Ju större ett företag är, desto mindre kännbara blir böterna, eftersom det rör sig om små fasta summor på så lite som 25-30000 kronor. För ett företag med en omsättning på hundratals miljoner är det naturligtvis ingenting.

Mycket snack och lite verkstad

Svenska politiker talar ofta varmt om hur viktig miljön är, och allt de gör för att skydda den. Och det är sant att det finns många lagar och regler om utsläpp och miljöpåverkan. Däremot finns ingen egentlig kontroll av hur lagarna efterlevs av vare sig privatpersoner eller företag. I mångt och mycket är det tomma ord från politikerna, eftersom miljöbrott utförs hela tiden på alla nivåer i samhället. Det är polisens jobb att sätta dit miljöbovarna, men de har varken tid eller resurser att tag i problemet.

Utbilda fler brottmålsadvokater

Det behövs mer juridisk kompetens inom miljörätt. Fler advokater måste fås att engagera sig och utbilda sig inom miljörätt, så att det blir möjligt att i större utsträckning lagföra de företag och privatpersoner som medvetet smutsar ner i naturen. Dessutom måste straffsatserna höjas rejält. Böter måste ställas i relation till företagets omsättning, så att de blir kännbara även för de större företagen. Fängelsestraff ska också kunna utdelas för återfallsförbrytare. Som det är idag förs inga register över vilka företag som döms för miljöbrott. Det borde i stället vara så att straffen höjs för varje gång man blir dömd, som ju annars normalt är fallet när det gäller brott och straff i Sverige.

Hög tid att agera

Vi har bara en jord, lyder den gamla klyschan. Uppenbarligen väger omtanken om den inte så tungt när företagen försöker minska sina utgifter och maximera sina vinster. Lösningen på miljöutsläppen kan endast fås genom att skärpa straffen för de som felar. Det ska inte vara dyrt att göra rätt, det ska vara dyrt att göra fel. Idag hamnar det företag som gör allt enligt lagen på efterkälken redan från början, i och med höga utsläppsavgifter, miljöskatter och annat. De som fuskar och mörkar sina utsläpp slipper undan eftersom polis och allmänhet ser åt andra hållet. Vi går mot en mörk framtid om detta får fortsätta.

Lång skadeverkan

Utsläpp i naturen är inte alltid något som påverkar oss på kort sikt, utan de har i stället en långtgående skadeverkan. Konsekvenserna kanske inte blir kännbara på riktigt förrän för nästnästa generation. Miljöbrott prioriteras av denna anledning lågt. Vi vet alla vad konsekvenserna blir av miljöförstöring, men det är som att vi inte kan ta till oss dessa konsekvenser och reagera på dem. Mycket av denna blockering sitter kanske i vårt DNA, vi är programmerade att ta hand om våra barn och barnbarn, de som kommer därefter får klara sig själva. Men vill vi att människan som art ska överleva länge på jorden är det nu vi måste reagera, med hårdare regler och skärpta straff för miljöbrott.