Gröna fonder populärt

Miljömedvetenheten blir allt större hos världens befolkning, inte minst hos svenskarna. Även om vi inte ännu tillåter hotet om världens undergång att inverka på vår bekvämlighet och konsumtion så finns ändå ett intresse av att främja teknik som minskar negativ miljöpåverkan. Så kallade gröna fonder och hållbarhetsfonder trendar på aktiemarknaden just nu och att investera i sådana fonder är således bra både ur ett miljömässigt och privatekonomiskt perspektiv.

Tre områden sticker ut

Det är framför allt tre områden som enligt experterna kommer att växa snabbast de närmaste åren; Vatten, miljöteknik och förnybar energi. I takt med att användandet av fossila bränslen avtar går vi mot en energimarknad som i stället för att vara råvarubaserad blir alltmer teknikbaserad. Denna effekt kommer att bli allt tydligare och om några decennier kommer miljövänlig el enligt sagda experter att vara det billigaste alternativet i västvärlden och så småningom över hela jorden.

Hållbarhetsfonder har olika strategier

Både kort- och långsiktigt är det alltså en god idé att idag satsa på gröna fonder. Dessa fonder har lite olika sätt att välja vilka aktier man satsar på. En vanlig strategi är att man väljer in, satsar på företag med en uttalad miljöprofil, som till exempel företag inom miljöteknik eller förnybar energi. En annan strategi är att välja bort, bojkotta, företag som man menar inte tar tillräckligt ansvar utifrån sociala, miljömässiga och affärsetiska aspekter. En tredje strategi är att inte sålla bland företag utan att försöka påverka bolagsstyrelser direkt genom lobbying. Alla strategier har sina för- och nackdelar och det är upp till dig att välja en fond som du tycker har en rimlig och för dig godtagbar strategi.

Alla hållbarhetsfonder håller inte måttet

Det är inte alla så kallade gröna fonder och hållbarhetsfonder som håller vad de lovar. Ibland kan ordet hållbarhet vara ett sätt att dölja det faktum att man har höga avgifter eller annat som är negativt för spararen. Det finns inga tydliga kriterier för vad som kännetecknar en hållbarhetsfond eller en grön fond och därför är det viktigt att man själv noggrant tittar igenom vad fonden består av och vad som är egentligen är bra med den.

Inte bara småsparare

Det är inte bara hos småsparare som viljan att investera i grön teknik och hållbarhet finns. Även banker som erbjuder sina förmögna kunder Private Banking med bland annat kapitalförvaltning, märker av förändringen hos dem. Private banking är en tjänst som banker erbjuder sina allra rikaste kunder, som har ett stort behov av tjänster som kapitalförvaltning, skatteplanering och familjerättsliga frågor.

Den som trott att alla rika är skrupellösa och bara vill sätta pengarna där de har störst chans att ge maximal avkastning har fel, enligt de banker som analyserat sina Private Banking-kunders investeringsbeteende. Även rika gör val utifrån samvetet och med ett miljötänk som centralt perspektiv. Att de gröna fonderna just nu trendar och att många av de fonder som ökat mest på senaste tiden har ett hållbarhets- och miljöperspektiv spelar naturligtvis också in, både hos Private Banking-kunderna och hos småspararna.

Gör din egen analys

Du som vill undersöka marknaden för hållbarhetsfonder och gröna fonder själv rekommenderas ett besök på hallbarhetsprofilen.se, där du kan undersöka fonder utifrån de tre kriterierna väljer in, väljer bort och påverkar. Ett praktiskt verktyg för dig som vill börja sätta sig in i hur hållbarhetsfonder fungerar.

Vill du ta chansen att påverka din omvärld samtidigt som du gör investeringar för att trygga både din egen och världens framtid gör du rätt i att välja hållbarhetsfonder. Men det krävs noggrant arbetet för att välja rätt och har du inte tillgång till Private Banking-tjänster får du helt enkelt sätta igång och studera marknaden själv.