Elbuss till hela stadens bussar?

Vi ska ju alla komma ner i 2, 0 klimatfotavtryck på jordens resurser, enligt Stockholm Environment Institute. Just nu ligger vid svenska på ett genomsnitt på 8,15 ton per person och år. Ska vi få ner det till endast 2 ton per person och per år måste vi ta till relativt drastiska förändringar. Alla borde sluta köra bil, vi bör börja cykla mer. Vi bör sluta äta kött oftare än 1, 2 gånger per år. Vi bör sluta flyga och ta bussen eller tåget när vi ska resa. Vi bör sluta köra båtar som går på bensin, utan skaffa elbåtar i de fall det går att få. Vi måste alla göra uppoffringar om vi ska nå målet på 2 ton koldioxidekvivalenter per person och per år.

Just nu utreds möjligheterna att inför elbussar

Enligt Stockholms läns trafik (SL), utreder landstinget som har ansvar för lokaltrafiken i Stockholmsområdet möjligheten att införa elbussar i hela det område som Stockholms läns trafik trafikerar. Denna utredning startade 2017 och ska vara klar 2018. Efter det ska politikerna fatta beslut om att införa elbussar i Stockholms innerstad.

Idag går alla SL:s bussar på förnybart bränsle. Det som är skillnaden mellan de bussar som används i dag är att bussarnas motorer är förbränningsmotorer och en elbuss skulle kunna både vara tystare och avlägsna alla partiklar och kväve, skriver SL på sin hemsida.

Inte helt säkert att elbussar är mer miljövänliga

Även om en elbuss låter som det allra mest miljövänliga alternativet är det fortfarande osäkert om det skulle ge det bästa miljövänliga alternativet sett till att en elbuss måste tanka el, och när det kommer till små fordon kan en sådan laddas under natten medan en större kan behöva laddas viss en busshållplats. Här behöver SL ta hänsyn till säkerhetsrisker med att elen kan ta slut, vad som skulle kunna hända vid ett elavbrott, vad elladdning i stället kostar när det kommer till energiförbrukningen.

Kina är föregångsland med eltaxi och elbussar

I Kina har man redan ställt om till ett mer miljövänligt alternativ i Shanghai och Shenzhen. Där har man helt slutat med diesel- och gasbussar. Just nu är Kina det land som investerar mest i grön energi och tillverkar 9.500 nya elektriska bussar var femte vecka, enligt tidningen dagensinstrastruktur.se. 9.500 nya elbussar är lika stor bussflotta som Londons bussflotta, menar tidningen. I Kina finns världens största urbana befolkning och landet har ett av världens störst luftföroreningar. Därför är Kinas ambition att bli en global stor exportör av elbussar. I Europa är endast 1,6 procent av alla bussar elbussar och i USA endast 0,5 procent elbussar.