Vilken bil är mest miljövänlig?

De mest miljövänliga begagnade bilar är de som går antingen på el, biogas eller på etanol. Tyvärr gick luften ur etanolbilar och handel med etanol när det kom fram hur odlingen av de skördar som sedan används till etanolframställningen visade sig vara minst lika illa för miljön som användningen av bensin till bilarna.

En framgång är att de flesta kommuner i Sverige använder sig enbart av bussar som går på etanol. Och på andra ställen i världen går väl miljömedvetenheten framåt, i nyheterna får man läsa om andra städer som har gått över med bussparker som går på el eller på andra miljövänliga drivmedel.

Vi behöver marknad med begagnade bilar

Det som hindrar de flesta av bilägarna att skaffa miljövänliga bilar är att de elbilar eller de som går på biogas eller etanol är så dyra att det endast är de mest välbeställda som har råd att skaffa sig de mer miljövänliga bilarna. Därför behöver vi en begagnade bilmarknad för att även vanliga ”dödliga” ska kunna skaffa sig miljövänliga bilar. Endast med en sådan blir det möjligt att få igång en bilpark som är miljövänlig.

Fram till en begagnat-bil-marknad bör vi stanna hemma

Det kan troligen ta en generation med bilar innan vi kommer dit, och tills vi har möjlighet att köpa en miljövänlig bil som har en rimlig prislapp så bör vi avstå från bilar – egentligen. Detta med tanke på att Eu har utlyst ett klimatnödläge. Det enda rimliga är att vi alla slutar köra bilar som inte är miljövänliga, och cyklar, åker kollektivt (med etanolbuss), åker med tåg eller får skjuts i en miljövänlig bil.