Måla på ett mer miljövänligt sätt

EU har tagit i med hårdhandskarna mot färg som är skadlig för miljön och som ett led i detta infört kraftiga restriktioner mot färg med gifta lösningsmedel i sig. Det är bra, men det är långt ifrån tillräckligt. Det som i många fall krävs är att man som privatperson gör mer aktiva val – oavsett om man ska måla på egen hand eller anlita en målare för jobbet. Det går att hitta färger som inte åsamkar naturen lika stor skada och att exempelvis välja vattenbaserade sådana är ett litet ställningstagande för en bättre värld.

Men är det tillräckligt att bara välja en vattenbaserad färg som inte har lösningsmedel i sig? Ja och nej. Man ska nämligen veta att även en vattenbaserad färg innehåller kemikalier och vissa gifter. Att det handlar om mindre doser är en sak – men om man vill göra ett än mer miljövänligt val så finns det andra alternativ.

På slutet så har fler och fler börjar välja färger vars bas är linolja och som inte alls har samma åverkan på miljön. Ett bra val där man dock ska vara medveten om att vissa nackdelar finns. Exempelvis så bildas aldehyder då man målat och färgen torkar; dessa kan skapa irritation i ögonen och påverka andningen. Vidare – rent resultatmässigt – så kan linoljebaserade färger ofta skapa flammighet på väggarna och de ytor som målats. Här bör du anlita en professionell målare för att få bästa möjliga effekt. Anlitar du en målare i Stockholm så skulle den säkerligen påverka torkningsprocessen – en kritisk punkt – genom exempelvis UV-lampor.

Skötsel och hantering minst lika viktigt som rätt färg

Andra val du som privatperson kan göra gällande färg är att överväga mineraliska alternativ. Här kan kalk- och lerfärg vara lösningen om du vill få ett bra resultat och samtidigt göra vår miljö en stor tjänst. Både kalkfärger och lerfärger innehåller få- eller inga kemikalier. Kalkfärg har även en annan fördel i att den absorberar lukter och att den är antiseptisk. Att man förr använde kalk i exempelvis ladugårdar kom inte av någon slump.

Vid användning av båda dessa färger så bör man lägga ett större fokus på grundarbetet och göra ett gediget sådant – även här kan en målare vara avgörande i det sluliga resultatet.

Oavsett färg dock. Den största tjänsten för miljön du som privatperson kan göra är att sköta om verktyg och överbliven färg på ett korrekt sätt efter avslutat jobb. Det innebär inte att du häller ut färgen i avloppet efteråt – hur lite det än må handla om.

Välj en målare med uttalad miljöpolicy

Alla burkar ska köras till en återvinningsstation och gällande penslar och rollers kan vi säga följande: A) välj verktyg av bättre kvalitet och du får en längre livslängd (och ett bättre resultat) B) sköt om dessa korrekt. Torka av dem efter användning och skölj dem i vatten. Då kan du använda dem igen.

Väljer du en målare i Stockholm och vill vara säker på ett miljövänligt jobb? Gå igenom vilka färger du vill ha och se till att välja en målarfirma som har en uttalad miljöpolicy.