Se radonvärden på bostäder i Stockholm

Vet du när senaste radonmätningen genomfördes i det hyreshus du bor i? Eller har du tankar på att flytta till en bostadsrätt och vill veta radonnivåerna innan du lägger ett bud? Via Stockholm.se går det att se alla tester och de värden som dessa visade. Här publiceras nämligen samtliga tester på radonmätningar som genomförts på skolor, förskolor, flerbostadshus samt vissa enbostadshus.

Tjänsten hittas under ”E-tjänster” där man sedan klickar in sig på Radonmätning.

Sök

I söktjänsten anges vilken fastighet inom Stockholm som information önskas om. Det går då att söka på fastighetens namn alternativt adressen. Genom att klicka på ”Sök” presenteras sedan samtliga resultat kring radonmätningar på denna fastighet.

Kom ihåg att registret uppdateras löpande. Har en mätning skett nyligen finns den till stor sannolikhet inte ännu registrerad. Det tar några månader mellan varje uppdatering av registret.

Om det är höga värden?

Om värdena är för höga är det fastighetsägarens ansvar att se till att radonsanering sker. Är det en kommunal skola där kommunen äger fastigheten är det alltså gällande kommun i Stockholm som har ansvaret. Är det en privat fastighetsägare som kommunen hyr av bör kommunen ändå kunna svara på om radonsanering skett eller inte. Gällande kommunala lokaler bör du alltså kunna få svar från kommunen gällande vad som genomförts.

Efter radonsanering bör det även ske ny mätning, (som därmed kan registreras och visas på Stockholm.se). Detta för att man ska säkerställa sig om att sanering genomförts med ett gott resultat och att inte radon finns kvar.

Finns inte bostaden med?

Hittar du inte några resultat på Stockholm.se behöver det inte betyda att någon test inte genomförts. Det kan bero på att resultatet inte registrerats hos Miljöförvaltningen. För säkerhetsskull kan du då kontakta den fastighetsägare som har ansvaret.

Funderar du på att köpa en bostadsrätt kan du kontakta den mäklare som förmedlar försäljningen. Det är mäklarens uppgift att svara på frågor kring objektet som är till salu. Finns det inte angivet något i objektsbeskrivningen kring radonmätning/radonsanering är det därmed mäklaren som ska kunna få fram denna information. Ta för vana att alltid efterfråga information kring radon vid köp av en bostad. Det kan annars skapa en oväntad hyreshöjning på bostaden inom bara något år.

Frågor

Har du frågor kring radonmätning, radonsanering eller liknande för bostäder och andra fastigheter är det Miljöförvaltningen i Stockholm som ska kontaktas. Detta kan ske via Stockholm.se eller genom att man mailar direkt till denna förvaltning. Är frågorna mer allmänna kan man ringa till växeln för att därigenom bli dirigerad till rätt avdelning. Sanera ditt hem från farligt radon, läs mer här!