SBB bygger solpark i samarbete med El av Sol

SBB bygger solpark i samarbete med EL av Sol och tar i och med detta ett stort steg mot att nå sina högt satta klimatmål. Koncernen vill – och ska – år 2030 vara klimatpositivt inom hela sin värdekedja. Solparken byggs i Hallstahammar och det är en strategiskt bra plats för SBB som har sitt största fastighetsbestånd i Stockholm – en stad som ligger i närheten.

Företag idag brottas med frågor som rör miljön och vårt klimat. Man har å ena sidan ett samhällsansvar och man ska gå i bräschen för den förändring och omställning som måste göras. Men, det handlar även om ekonomi. Man driver en verksamhet som ska gå med vinst.

Det är en ekvation som tidigare har varit svårlöst, men som numera inte alls behöver vara det. Genom solenergi och genom samarbeten med ledande företag som El av Sol så kan klimatmål och ekonomisk vinst gå hand i hand. Det kommer solparken i Hallstahammar att vara ett bevis på då den färdigställs under hösten 2022.

17 hektar solpark i Hallstahammar

Planerat och projekterat är att solparken kommer att producera el motsvarande 10 GWh per år. Detta motsvarar ungefär fem procent av den totala elkonsumtion som SBB har.

Många av de olika bolag som finns inom koncernen kommer att teckna långa avtal för att få el producerad i solparken. Långsiktigheten är en viktig faktor i detta och att SBB väljer att samarbeta med El av Sol är ingen slump. Man vill skapa ett samarbete som sträcker sig över en längre tid.

Den 17 hektar stora solparken man bygger i Hallstahammar är av allt att döma bara början på en lång resa tillsammans. Här kan man bara hoppas att fler tar efter och ser över sina egna alternativ. Att en så pass stor koncern som SBB tar täten är enbart positivt då det sätter press även på andra – något som i framtiden gör oss alla till vinnare.

El av Sol – finns det tak så finns möjligheter

El av Sol är å sin sida ledande inom solenergi och vänder sig till fastighetsägare, BRF:er, lantbruk, skolor, företag – alla som kan förändra sin verksamhet till det bättre och bli egenproducenter av el kan vända sig till El av Sol. Företaget själva opererar under en tydlig slogan som lyder: Finns det ett stort tak så finns det möjligheter. Det säger en hel del och det är också en detalj som förhoppningsvis får folk att haja till.

Många har förutfattade meningar om solenergi och tror att exempelvis vårt nordiska klimat ligger oss i fatet. Det är en bild som inte riktigt stämmer – och El av Sol har potentialen och kapaciteten att slå hål på den myten. Solenergi är gångbart i Sverige och det är dags för fler att ta rygg på SBB och inleda resan mot framtiden.