Miljövänlig arkitektur – hållbarhet för framtiden

Det talas i dag allt oftare om hållbar och miljövänlig arkitektur – men vad innebär det egentligen?
I första hand tänker man på hur byggnaden fungerar i sin lokala miljö och vilket avtryck den gör miljömässigt i den omgivande globala miljön.
Men det finns flera aspekter som man måste ha med i bilden när det handlar om hållbar arkitektur. Det är viktigt för alla arkitekturfirmor är att se till att vara med och tillgodose våra nuvarande behov samtidigt som vi inte förstör möjligheterna för kommande generationer. Det gäller att finna en balans där miljömedvetenhet, tillväxt och social hållbarhet är lika viktiga komponenter.

Viktiga kunskaper för arkitekter i Stockholm

Det gäller att ha en stor förståelse för hur arkitektur påverkar miljön, och det gäller att ha detta i fokus redan i första fasen av arbeten, planeringen. Hur påverkar placeringen av byggnaden och alla olika detaljlösningar energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser och andra klimatpåverkande ämnen? Det är viktigt att välja material, både invändigt och utvändigt, som ger minsta möjliga förbrukning av naturresurser och så liten miljöpåverkan som möjligt.
Det gäller också att bygga bra infrastruktur runt byggnaderna, så att man gör det lätt för fotgängare, cyklister och kollektivtrafikanter. Att skapa naturglädje och en naturlig mångfald är andra medel i vägen mot en hållbarare arkitektur.

Sverige tar täten

Ett annat verktyg för att nå dessa miljömål är ekonomisk arkitekturprojektering. I detta är det viktigt att ha kunskaper och förståelse för hur arkitekturen påverkar ekonomin för olika aktörer i byggbranschen: byggfirmorna, brukarna av byggnaderna och samhället runt om. Exempelvis bör en utbyggnad av ett område innehålla en bra balanserad mix av olika aspekter som handel, bostäder och allmänna ytor. Dessutom är långsiktig tålighet mycket viktig i det miljömedvetna arkitekturarbetet. Byggnaderna måste tåla många års användning och även kunna stå emot framtidens klimat.

Viktigt med den sociala aspekten

Social arkitekturprojektering är en annan viktig aspekt av miljötänket. Detta innebär att man har kunskaper om hur modern arkitektur påverkar människor. Det gäller att skapa trygga och bra rum där människor möts. Rätta ljuset för olika sammanhang, vackra utsikter, bra akustiska miljöer, lagom temperatur och frisk fräsch luft är saker som man aldrig kan bortse från som arkitekt.
I samarbete med övriga aktörer är det alltid av största vikt för en arkitekt i Stockholm eller någon annan del av landet att förbättra alla projekt, klimatmässigt, ekonomiskt och mänskligt. Då kan vi snabbare nå en bättre miljö och skapa en hållbar framtid för våra barn och barnbarn.