Gör ditt företag klimatneutralt

PAS 2060

Så kan du göra ditt företag klimatneutralt och bidra till en grönare framtid!

Sverige ska bli ett av de första välfärdsländerna i världen med att bli fossilfritt. Den svenska regeringen driver projektet Fosilfritt Sverige där olika krafter i landet ska kunna belysa hur de bedriver sitt klimatarbete. Det gäller såväl aktörer inom näringslivet som organisationer och kommuner/regioner runt om i landet.

I februari 2016 anordnade regeringen en workshop där över hundra företagare, organisationer och medverkande från just kommuner och regioner i Sverige var med. De har alla anslutit sig till Frosilfritt Sverige och arbetade på workshopen för att göra arbetet med att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer mer konkret och handfast.

Transportsektorn i fokus

Under mötet pratade deltagarna bland annat om att transportsektorn är en stor utmaning och att det finns ett stort behov av att satsa på idéer och forskning när det till exempel gäller vilka material som ska användas framöver. Om Sverige ska lyckas nå sitt mål om att bli fossilfritt så behövs nya innovationer på en rad olika områden.

Många företag i Sverige arbetar för att minska sin inverkan på klimatet. En del kallar sig klimatneutrala. Det här är ett begrepp används på lite olika sätt, men förenklat kan man säga att det innebär att ett klimatneutralt företag ska släppa ut så lite koldioxid som möjligt och de utsläpp som ett företag inte lyckas få bort ska företaget kompensera med andra gröna handlingar, som att plantera träd i en regnskog till exempel.

Miljöprofil med certifikat

Företag som vill visa att de har en miljöprofil, de som vill visa att de är klimatsmarta och just klimatneutrala kan se till att bli certifierade enligt till exempel ISO 14001. Den här miljöcertifieringen kan ge företagen effektiva kostnadsbesparingar, bättre konkurrenskraft och bättre relationer till kunderna och omvärlden bland annat i och med att man ökar sin goodwill.

En annan metod att arbeta efter är PAS 2060 som utgår från en brittisk modell, en metod som kan hjälpa företag att bli klimatneutrala. Ett praktiskt verktyg på vägen mot att bli klimatsmart, helt enkelt.

Båda har gemensamt att de går ut på att sätta mål för miljöarbetet i ett företag. Det handlar om att förbättra sitt sätt att arbeta både med produkter och tjänster.

Det är vanligt att företag som arbetar för att bli klimatneutrala dels satsar på att minska företagets koldioxidutsläpp samtidigt som man klimatkompenserar, eftersom alla utsläpp av koldioxid inte gått att få bort. Det är också vanligt att företag runt om i världen klimatkompenserar hela sin klimatpåverkan. Klimatkompensera kan även privatpersoner göra när man till exempel köper flygresor eller reser med bil.

För att klimatkompensationen ska uppfattas som seriös ska själva nyttan från kompensationen, de positiva konsekvenserna, märkas utanför det egna företaget. Gärna i ett annat land, till exempel ett utvecklingsland. Det kan till exempel handla om hjälpa till att bevara viktiga skogsområden.