En balpress ger er kontroll över soporna

Hur hanterar ni sopor och återvinning på ert företag? Tyvärr är det inte ovanligt att denna bit missköts och det är inte enbart dåligt för vår miljö – det påverkar även en verksamhet negativt. Att miljön påverkas är självklart. Börjar man fuska med sin återvinning och slänger allt i samma påse utan att sortera innan – ja, då förstör man också för alla andra.

Det som står i kontrast mot att man ska sköta sin återvinning och sin övriga sophantering är att man som företag dels A) har annat att tänka på. Det tar tid atts tampa på kartonger, trycka ner wellpapp i påsar och i övrigt sortera – och gå med – sopor. Det stjäl helt enkelt tid från arbetet. B) det finns för mycket sopor. Jobbar man inom exempelvis lager eller i butik där ständiga leveranser sker – ja, då bildas det lätt berg av kartonger och annat. Lösningen på båda dessa problem är att investera i en balpress.

Vad är då en balpress? Det handlar om en maskin som kan kompromettera ihop enorma mängder av exempelvis kartong och wellpapp till en minimal fyrkant. Du pressar ner kartongen i en lucka – eller placerar det i ett fack (det finns massor av olika modeller för hur en balpress fungerar och ser ut) och trycker på en knapp varpå hydrauliska krafter pressar ihop allting. Lätt, smidigt och väldigt bra för både miljön och för ert företag. Dels får ni mer utrymme, dels så slipper ni hålla på med en massa återvinning i onödan och dels så sparar ni tid som kan läggas på det huvudsakliga inom just er verksamhet.

Hitta rätt balpress för er verksamhet

Hur ska man då tänka och hur ska man veta vilken typ av balpress som passar? Det bästa sättet är att låta proffs undersöka detta. Återförsäljare av balpressar brukar – som ett led i deras verksamhet – erbjuda besök hos företag, oavsett vilken storlek det handlar om, för att se vilka behov som finns, hur mycket återvinning som dagligen hanteras, hur mycket yta som finns och hur mycket pengar man kan lägga på en balpress. Alla dessa fakta går därefter ihop till en samlad sammanställning där man sedan kan presentera en skräddarsydd lösning för er.

Lär er säkerheten och funktionerna

Det handlar – oavsett storlek på maskinen – om enorma krafter då en balpress sätter igång. Det har förekommit svåra olyckor och till och med dödsfall i samband med att en sådan hanterats på ett felaktigt sätt. Därför är rådet att alla anställda deltar vid instruktionsgenomgången och att man även får en chans att prova hur maskinen fungerar.

Det brukar även ges instruktioner kring rutiner – att man alltid är två man som kör kan vara en sådan. Händer något den ena personen så kan den andre direkt sätta in räddande åtgärder.

Läs mer om balpressar på denna sida: https://www.balpressstockholm.se/.