Lastväxlarflak för ökad flexibilitet

Lastväxlarflak för ökad flexibilitet

Stora fordon är mycket dyra i inköp och drift. Därför har man idag en lösning som gör att samma lastbil kan frakta olika laster med hjälp av lastväxlarflak. Lastbilar av idag är ofta specialiserade för att kunna köra olika typer av laster. Man har exempelvis flak som har väggar, tak och golv och som är […]