Så kan vi minska utsläppen

industri utsläpp smog

Tack vare den ”naturliga växthuseffekten” går det att leva på delar av jorden som annars hade varit för kalla att leva på. Enligt forskning hade det överlag varit 30 grader kallare utan denna växthuseffekt.

I grunden är det alltså något bra men problemet är att utsläpp av stora mängder av växthusgaser skapar en ”förstärkt växthuseffekt”. Medeltemperaturen går därmed upp ytterligare vilket brukar kallas för den globala uppvärmningen. Det i sin tur skapar obalans i miljön, smälter glaciärer och höjer vattennivån. I längden kan det innebära att vissa landområden inte längre kommer att vara beboeliga.

För att bromsa upp denna utveckling är det viktigt att både företag och privatpersoner tar sitt ansvar och gör vad vi kan. Sett till utsläpp är det främst tre områden som dominerar. Därmed är det även där som de största positiva förändringarna kan göras.

Förbränning av fossila bränslen

När olja, stenkol och andra fossila bränslen förbränns frigörs koldioxid som varit bundet i dessa material. Privatpersoner kan minska sina utsläpp genom att välja bort olja för uppvärmning, minska sina utlandsresor med flyg samt minimera på bilåkandet. Även hos företag och inom industrin väger fordonstrafiken tungt gällande koldioxidutsläpp, även om de också har stora utsläpp från sina maskinparker.

För industrier handlar det inte bara om att minska utsläppen utan även att ta vara på energin så mycket som möjligt för att därigenom minimera energibehovet. Något som både är positivt ur ett miljöperspektiv och ekonomiskt perspektiv.

Skogsavverkning i Borneo

Skogsavverkning ökar utsläppen

Även när skogprodukter eldas så frigörs koldioxid. Om det planteras träd i lika stor mängd blir det ett ”nollsummespel”. Detta eftersom träden binder koldioxid. I Sverige sker också mycket bra skogsbruk med lagar och regler kring återplantering.

Det stora problemet ligger i länder där det sker avverkning i stor skala utan att nyplantering sker. Därmed frigörs koldioxid samtidigt som det blir mindre växtlighet som kan ta hand om den utsläppta växthusgasen. På denna punkt är det i stort sett bara skogsindustrin som kan genomföra en förändring, men du som konsument påverkar givetvis genom de produkter du väljer att köpa, inte bara när det gäller träprodukter utan även din mat. En stor mängd skog avverkas varje år för att frigöra mark för odling av grödor såsom sojabönor och palmer för att utvinna palmolja.

Jordbruket

Inom jordbruket sker utsläpp av flera olika slags växthusgaser. Det som väger tyngst är produktion inom köttindustrin. Det beror främst på två aspekter. För det första kräver jordbruk stora ytor, produktion av foder samt en stor mängd energi. För det andra skapar köttproduktion ett utsläpp av metangas.

Jämför man de tre huvudpunkterna så är det alltså främst ”Förbränning av fossila bränslen” som privatpersoner kan påverka nämnvärt. Samtidigt går det alltid att stödja svenskt skogsbruk och ekologiskt jordbruk för att indirekt skapa möjlighet för företagen att satsa mer på miljömässigt långsiktiga lösningar.

Kor äter hö

Inte bara koldioxid

När det pratas om växthusgaser är det främst koldioxid som nämns. Orsaken är att det är koldioxid som står för den största negativa klimatpåverkan. Men det finns växthusgaser som är betydligt värre än koldioxid, men som släpps ut i betydande mindre mängd.

Metan ger exempelvis 34 gånger så stor påverkan på miljön och lustgas (N2O) är 298gånger starkare. Detta är en orsak till att det är så viktigt att ex. lämna gamla kylskåp till återvinningsstationer. Freon (som finns i gamla kylskåp) räknas vara över 7000gånger värre för miljön är koldioxid.

Även om det finns ämnen som är farligare än koldioxid så är det ändå genom att minska utsläppet av koldioxid som den tydligaste förändringen kan ske i utvecklingen av växthuseffekten.

Flygplan

Små detaljer som gör stor skillnad

  • Energibesparing – Tilläggsisolera och köp värmepump för att ta vara på värmen så mycket som det går.
  • Ta bort oljan – Välj bort oljan som värmekälla till huset. Av de värmekällor som finns är fjärrvärme bäst för miljön.
  • Välj miljömärkt – Det gäller inte bara mat utan även exempelvis elbolag
  • Ät vegetariskt – Att börja med en dag i veckan gör stor skillnad. Ett kilo nötkött motsvarar ett utsläppsindex av koldioxid på 43,4. Det kan jämföras med vete på 0,3 eller fågel på 2,4.
  • Åk kollektivt – Eller ta cykeln.
  • Köp miljöbil – Måste du ha bil så köp en som drar lite bensin, eller varför inte en elbil?
  • Flyg inte – Flyget står för en mycket stor del av utsläppen. Skulle färre flyga skulle efterfrågan bli mindre och färre avgångar skulle genomföras varje vecka. Den som flyger till Thailand tur och retur skapar (per person) lika mycket utsläpp av växthusgaser som sker av en bil i genomsnitt på ett år.
  • Återvinn och laga – Att laga, återvinna och handla på Second Hand gör att färre produkter behöver produceras och transporteras.
  • Spara etiskt – Spara i etiska fonder eller miljöfonder. Dessa har regler att enbart investera i företag som långsiktigt jobbar för en bättre miljö.